Komunkacijski protokol

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Mrežni protokol je specifikacija za standardizovane pakete podataka koji omogućavaju deljenje informacija među mrežama. Protokol prestavlja skup pravila i konvencija za slanje informacija preko mreže. Protokoli se mogu selektivno dodavata i uklanjati na svim mrežnim interfejsima na serveru. Paketi informacija kreću se uz stek protokola, niz njega, kao i kroz medijume za prenos.

Definicija mrežnog protokola[uredi | uredi kod]

Protokol definiše format i redosled poruka koje se razmenjuju između dva ili više komunikacionih entiteta, kao i akcije koje se preduzimaju prilikom predaje ili prijema poruke ili nekog drugog događaja. Svakom aktivnošću na Internetu koja podrazumeva komunikaciju dva ili više udaljenih entiteta upravlja protokol. Na primer: protokoli u ruterima određuju putanju paketa od njegovog izvora do odredišta, protokol za kontrolu zagušenja saobraćaja u krajnjim sistemima kontroliše brzinu prenosa paketa između pošiljaoca i primaoca itd. Ovladavanje oblašću umrežavanja računara praktično bi se moglo poistovetiti sa razumevanjem svh aspekata mrežnih protokola. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je jedan od protokola koje podržava windows operativni sistem, i na koji se oslanja kod prijavljaivanja, kod usluga vezanih za datoteke i štampanje, preslikavanje informacija među kontrolerima domena i kod drugih uobičajnih funkcija. ATM (Asynchronuous Transer Mode) - asihroni režim prenosa. IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) - međumrežna razmjena paketa/sekvencionalna razmjena paketa. NetBEUI (NetBIOS Enhanced User Interface) - poboljšani NetBios korisnički interfejs. AppleTalk DLC (Data Link Control) - kontrola veze za prenos podataka. IrDA (Infrared Data Association) - udruženje proizvođača opreme za infracrveni prenos podataka. SNA (Systems Network Architecture) - sistemska mrežna arhitektura.

Internet protokol stek[uredi | uredi kod]

  • Aplikativni sloj: podržava mrežne aplikacije

FTP, SMTP, STTP

  • Transportni sloj: prenos podataka od hosta do hosta

TCP, UDP

  • Mrežni sloj - mreža: rutira datagrame od izvora do odredišta

IP protokol

  • Sloj linka: prenos podataka između susednih elemenata mreže

PPP, Ethernet Fizički sloj: prenos bita preko medija

Vidi još[uredi | uredi kod]

Izvori[uredi | uredi kod]

Umrežavanje računara od vrha ka dnu sa Internetom u fokusu, J.F. Kurose, Keith W. Ross, RAF-CET, 2005