Kompletna djela Jakova Gotovca

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Celokupna dela Jakova Gotovca data prema redosledu opusa kako ih je on numerisao. Godine date u zagradama su godine komponovanja osim kada je data godina [pra]izvedbe.

Rana dela
Opus 1Opus 2Opus 3Opus 4Opus 5Opus 6Opus 7Opus 8Opus 9Opus 10Opus 11
Opus 12Opus 13Opus 13aOpus 14Opus 15Opus 16Opus 17Opus 18Opus 19
Opus 20Opus 21Opus 22Opus 23Opus 24Opus 25Opus 26Opus 27Opus 28Opus 29
Opus 30Opus 31Opus 32Opus 33Opus 34Opus 35

Rana dela[uredi - уреди | uredi izvor]

Rana dela (koja je Gotovac nazvao "Porod od Tmine")

 • Svačić – koračnica za tamburaše (1911.)
 • Za rod i dom – za muški hor (1911.)
 • Elegija – popevka za bariton uz tamburaški kvartet (1911.)
 • Tiha noći – za muški hor na tekst V. Mlinarića (1912.)
 • Ja ljubim – popevka za tenor uz klavir na tekst Pavla Senjića (1912.)
 • Adria – koračnica za tamburaški kvartet (1912.)
 • Moje čežnje – „melodija“ za klavir (1912.)
 • Domovini – za muški hor na tekst Božidara Borka (1912.)
 • Genij ljubavi – popevka za bariton i klavir na tekst Bona O. Zeca (1913.)
 • Tantum ergo (I) – za muški hor na liturgijski tekst (1913., pr. 1914., Split)
 • Priča – za muški hor na tekst Đura Arnolda (1913.)
 • Maturalka – za muški hor (1913.)
 • Ave Maria – za tenor i gudački kvartet na liturgijski tekst (1913., pr. 1985., Osor)
 • Tantum ergo (II) – za muški hor na liturgijski tekst (1914.)
 • Oh smij se – za tenor i klavir na tekst Đura Arnolda (1915.)
 • S Bogom more, s Bogom polje – za muški hor (1916.)
 • Čuj, kako sjetno – za glas i klavir na tekst Marka Vunića (1916.)

Opus 1[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 2[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 3[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 4[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Dvije anakreontske – za muški glas i klavir na tekst Đure Jakšića (1918., pr. 1920., Split [orkestrirano 1939.])
  • 1) Pijem, pijem
  • 2) Na noćištu
 • Crna Priča – balada o Petru Svačiću za bariton i orkestar na tekst R.F. Mađera (1918., pr. 1941., Zagreb)
 • Iznenađenje – za visoki glas i klavir na tekst Zdravka Nižetića (1919.)

Opus 5[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Primorska suita – za muški hor na narodnu poeziju (1919., pr. 1925., Split)
  • 1) Brodarska
  • 2) Podoknica
  • 3) Tanac

Opus 6[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Moments érotiques – za muški glas i klavir na narodnu poeziju (1920., pr. 1923., Zagreb)
  • 1) Puste želje
  • 2) Momački jadi
  • 3) U prkos

Opus 7[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 8[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Djevojačke pjesme – za sopran i klavir na narodnu poeziju (1923., pr. 1924, Zagreb)
  • 1) Dođi
  • 2) Tuge moje
  • 3) Sjaj, mjeseče
  • 4) Nisam znala

Opus 9[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Kroz varoš – za glas i klavir na narodnu poeziju (1924., Zagreb)
  • 1) Ljeti pred kućom
  • 2) Pralja pri poslu
  • 3) Pod dragine prozore
  • 4) Mornar u krčmi
  • 5) Kod stola na slavi

Opus 10[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Dvije pjesme čuda i smijeha – za mešoviti hor na narodnu poeziju (1923., pr. 1925., Split)
  • 1) Jadovanka za teletom
  • 2) Smiješno čudo

Opus 11[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Koleda – narodni obred u pet delova za muški hor i instrumentalni sastav (3 Cl., 2 Fg., Timp., Tamb.) na narodnu poeziju (1925., Split)

Opus 12[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Simfonijsko kolo – za veliki orkestar (1926., pr. 1927., Zagreb)
 • Barbari mi smo – za mešoviti hor na tekst Danka Angjelinovića (1926., Karlovac)
 • Jeka sa jadrana – za muški hor (1927., Sušak)

Opus 13[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 13a[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Dubravka – koncertna svita iz op. 13 – za mešoviti hor i orkestar (?)
 • Naišo Erbez – za srednji glas i klavir na narodne stihove (1928., Zagreb)
 • Jadranu – za muški hor na tekst R. Katalinić-Jeretov (1929., pr. 1930., Zagreb)

Opus 14[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Morana – romantična narodna opera u tri čina na libreto Ahmeda Muradbegovića (1930., pr. 1930., Brno i 1931., Zagreb)
 • Narodne pjesme iz Dalmacije - na narodne stihove, harmonizacije i obrade za muški hor (1919.-1930.)
  • 1) O, more duboko
  • 2) Marjane, Marjane
  • 3) Jučer si meni rekla
  • 4) Dobra večer uzorita
  • 5) Evo san doša
  • 6) Da mi je znati
  • 7) Omili mi u selu divojka
  • 8) Ako spavaš vilo moja
  • 9) Jedan mali brodić
  • 10) Jablane, jablane
  • 11) Ako si legla spat
  • 12) Hvalila se Radulova Ane
  • 13) Sada svi u skupu
  • 14) Počekaj ma divojko
 • Narodne pjesme iz Dalmacije – obrade za glas i klavir (1930.)
  • 1) O, more duboko
  • 2) Marjane, Marjane
  • 3) Dobra večer uzorita
  • 4) Ako spavaš vilo moja
  • 5) Jedan mali brodić
  • 6) Omili mi u selu divojka
 • O, zašto smo se sreli – za glas i klavir na tekst V. Petrovića (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Daj ruku – za glas i klavir na tekst Dragutina Domjanića (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Ave Maria – za sopran, violinu i harfu na liturgijski tekst (1930., pr. 1931., Zagreb)
 • Hrvatske napitnice – harmonizacije za muški hor na narodne stihove (?)
  • 1) Pade listak naranče
  • 2) Tri ptičice
  • 3) Kraljević je Marko
  • 4) Nij' na svetu
  • 5) Pajdašu ljubljeni
  • 6) Zdrav nam budi
 • Naš Jadran – vojnička koračnica za duvački orkestar (1931.)

Opus 15[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Tri momačka hora – za muški hor na narodnu poeziju (1932., Zagreb)
  • 1) Ponuda dragoga
  • 2) Kad idu kosci
  • 3) Momčeto bez gunčeto

Opus 16[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Pjesma i ples sa Balkana – za gudački kvartet (1933., Zagreb) – prerađeno za gudački orkestar (1939., Zagreb)
 • Škrjanček poje, žvrgoli – za glas i klavir na narodne stihove (1933.?)
 • Pušći me, majko – za glas i klavir na narodne stihove (1933.?)

Opus 17[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 18[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Orači – simfonijska meditacija za veliki orkestar (1937., Zagreb)

Opus 19[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 20[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Pjesme vječnoga jada – za muški hor (1937. i 1939., Zagreb)
  • 1) Pjesma žitonoša – tekst sa staroegipatskog spomenika
  • 2) O, klasje moje – na tekst Alekse Šantića

Opus 21[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Pjesme čeznuća – za ženski glas i mali orkestar na narodnu poeziju (1939., Visbaden)
  • 1) Mornarova ljuba
  • 2) Žalba na zemlju
  • 3) S dragim u svijet
 • Selim-beg – balada za bas i klavir na tekst Jovana Jovanovića Zmaja (1939., Zagreb)

Opus 22[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Guslar – simfonijski portret za veliki orkestar (1940., Zagreb)
 • Iz čitanke kćerke Ranke – za dečji hor na razne autore (1942.)
  • 1) Dom
  • 2) Molimo se, Lado
  • 3) Majka uz kolijevku
  • 4) Proljeće
  • 5) Poštar

Opus 23[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 24[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Dinarka, Ples bola i ponosa – za orkestar (1945., pr. 1947., Split)

Opus 25[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Pjesme obnove – za muški hor na tekst Ruže Lucije Petelinove (1945., pr. 1946., Zagreb)
  • 1) Na rad!
  • 2) Novi grad
  • 3) Slava

Opus 26[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Intima – za glas i klavir na tekst Vladimira Nazora (1945., pr. 1946., Zagreb)
  • 1) Sve utaman
  • 2) Siga
  • 3) Lanac
  • 4) Gavan
  • 5) Bor
 • Makedonska – harmonizacija za muški hor (arr.) (1945.?)
 • Partizanske pjesme – harmonizacije za muški hor na razne autore (1945.)
  • 1) Pjesma radu
  • 2) Partizanska
  • 3) Kaćuša
  • 4) Druže
  • 5) Naprijed, braćo
  • 6) Crvena zvijezda
  • 7) Hej Slaveni
  • 8) Vintovačka

Opus 27[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 28[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 29[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 30[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Đerdan – muzički igrokaz u pet slika na libreto C. Jankelića i autora (1955., Zagreb)

Opus 31[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Pjesme zanosa – za mešoviti hor na tekst Ruže Lucije Petelinove (1955., Zagreb)
  • 1) Naš grad
  • 2) Orlov let (obrađen i za muški hor)
 • Dalmatinsko pastirče – za orkestar blok-flauta (1956.)
 • Magarac, otac i sin – za muški hor na tekst Ruže Lucije Petelinove (1957.)
 • Dvoje mladih – za muški hor na narodnu poeziju (1957.)
 • Tri ofertorija – za muški hor na liturgijski tekst (1957., pr. 1) i 2) 2002., 3) 1995.)
  • 1) Benedictus sit Deus Pater
  • 2) Ave Maria
  • 3) Terra tremuit (obrađeno i za mešoviti hor i orgulje)

Opus 32[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 33[uredi - уреди | uredi izvor]

Opus 34[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Bunjevačka igra – za veliki orkestar (1960.)
 • Bjeli kameni grad – za mešani hor na tekst Stjepa Stražičića (orkestrirao Pero Gotovac) (1963., pr. ?)
 • Kamena djeva – za mešoviti hor na tekst Antuna Muhanovića (1968., pr. ?)
 • Oj Petrinjsko ravno polje – za mešoviti hor na narodnu poeziju (1968.)
 • Imela majka sineka tri – za glas i orkestar na tekst Stjepana Jakševca (1968., Krapina)
 • Slava Lisinskomu – za mešoviti hor na tekst Petra Preradovića (1969., pr. ?)
 • Petar Zoranić – za mešoviti hor na tekst Tina Ujevića (1969., ?)

Opus 35[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Petar Svačić – opera-oratorijum na libreto Zlatka Tomčića (1969., pr. 30. maj 1992., Zagreb)
 • Misli – za muški glas i mešoviti hor uz klavir na tekst Ane Vrdoljak Imotskinje (1937.)
 • Tri pjesme starog Trogira – za muški hor na narodnu poeziju (1972., ?)
  • 1) Ti si lipa moja Mare
  • 2) Jesi lipa moja Mare
  • 3) Vilo, dvi jabuke
 • Pjesmo moja raspjevana – za mešoviti hor na tekst Draga Britvića (1980., Virovitica)

(prema knjizi „Jakov Gotovac” Jagode Martinčević)