Jovan Vujošević

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Rođen je u Danilovgradu 1919. godine, u radničkoj porodici. Studirao je Pravni fakultet u Beogradu i bio aktivista u studentskom pokretu. U Rano mladićko doba svrstao se u revolucionarni poret. Član je SKOJ-a, od 1935, a KPJ od 1940. Jedan je od organizatora ustanka u rodnom gradu i učesnik pljevaljske bitke. Na dan formiranja Prve proleterske brigade, bio je borac, a potom politički delegat voda i politicki komesar treće čete Drugog crnogorsko bataljona Prve proleterske brigade za vreme bitke na Neretvi i bitke na Sutjesci.Septembra 1943.postavljen je za politickog komesara italijanskog bataljona ''Garibaldi'', koji je bio u sastavu Prve proleterske brigade,kao njen peti bataljon. U periodu novembar - decembar 1944. bio je na poziciji odgovornog urednika lista Prvog proleterskog korpusa ''Za pobedu, a u periodu januar - maj 1945. bio je rukovodilac odseka za štampu i odgovorni urednik lista Prve armije ''Za pobedu''. Nakon toga, bio je od njegovog osnivanja u oktobru 1945., glavni urednik lista ''Narodna armija''. Čin majora je dobio 1944. godine. Posle novinarskog rada biva premešten u Vojnoistorijski institut JNA, gde je ostao do odlaska u penziju decembra 1979.godine. U penziju odlazi sa činom pukovnika. Završio je Višu vojnu akademiju (školu taktike) , kao potpukovnik jula 1955. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu jula 1961. godine sa temom ''Stranci i nacionalne manjine u oslobodilačkom ratu i revoluciji naroda Jugoslavije 1941-1945''. Nosilac je ''Partizanske spomenice 1941'' i odlikovan brojnim ratnim i posleratnim odlikovanjima.Radio je, kao clan drzavne komisije SFRJ, na ekshumaciji i uredjenju spomen-kosturnica Jugoslovena poginulih i umrlih u zatvorima i logorima u Italiji i od 1941. do 1943. godine. Dugi niz godina je radio na projektu juslovenski zatocenici u Italiji 1941-1945, prikupljajuci arhivsku gradju i ostalu dokumentaciju. Smrt ga je prekinula u pisanju knjige, a njegova porodica je mr Djuri Djuraškovicu i dr Nikoli Zivkovicu stavila na uvid taj materijal koji je sada pohranjen, kao posebna zbirka - legat ''Jovan Vujoševic Lola'' u Drzavnom arhivu Crne Gore. Knjiga ''Jugoslovenski zatočenici i Italiji 1941-1945'' je promovisana 2001. godine u Beogradu, u izdanju Instituta za savremenu istoriju iz Beograda.

Bibliografija[uredi | uredi kod]

"Proleterska četa (dnevnik)"; Prosveta, Beograd 1953.[uredi | uredi kod]

  • "Drugi svetski rat", Milutin Marković, Nikola Mraović i Jovan Vujošević; BIGZ, 1972.
  • "Oružane borbe makedonskog naroda od VI do XX veka"; Mihajlo Apostolski i Jovan Vujošević Lola; Beograd 1975.
  • "Vojna enciklopedija"
  • "Zbornici dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda"; Vojnoistorijski institut.
  • "Drugi crnogorski bataljon prve proleterske brigade"; Drago Matković, Miloš Vuksanović i Jovan Vujošević Lola; Pobjeda, Titograd 1984.
  • ''Leksikon narodnooslobodilackog rata i revolucije u Jugoslaviji 1941 - 1945'', dve knjige, IRO Narodna knjiga, Beograd, 1980., grupa autora

''StvaranjeTitove Jugoslavije'', grupa autora ( pod istim imenom prikazivana je televizijska serija )

Izvor:

Kadrovi revolucije - Crnogorci na rukovodećim duznostima u NOR-u naroda i narodnosti Jugoslavije, Milija Stanišic, Titograd, 1984

Jugoslovenski zatočenici u Italiji 1941-1945, Mr Djuro Djuraskovic, Dr Nikola Zivkovic, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2001.

Zivot kojim zivimo, na stranicama listova i izdanja NIU ''Narodna armija'', ''Narodna armija'', Beograd 1985.