Pravolinijsko kretanje

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Jednoliko pravocrtno gibanje)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Tokarenje obratka gdje se gibanje tokarskog noža često promatra kao jednoliko pravocrtno gibanje.

Jednoliko pravocrtno gibanje ili jednoliko gibanje po pravcu je gibanje tijela bez ubrzanja ili akceleracije. Tijelo se giba uvijek istom brzinom i tijekom čitavog puta prevaljuje uvijek jednake duljine. [1]

Jednadžba za brzinu tijela tijekom jednolikog pravocrtnog gibanja je:

Pomnožimo li jednadžbu s nazivnikom dobijemo da je prijeđeni put:

Uz to jednadžba za vrijeme glasi:

Jednadžba za s se može zaključiti i iz prikaza v-t grafa jednolikog gibanja, gdje dobijemo lik pravokutnika ili kvadrata nakon prikazivanja dobivenih vrijednosti v u odnosu na t. Budući da se površina tih geometrijskih likova prikazuje umnoškom njihovih suprotnih stranica, tako i ovdje za traženi s možemo pomnožiti stranice v i t.

Jednadžba za v dobije se iz s-t grafa, gdje se dobije lik trokuta, pa se tako i ta jednadžba zaključi.

  • Pravac u s-t dijagramu je je ravan što prikazuje da tijelo prevaljuje jednake puteve. Što je pravac nagnutiji na ordinatnu y os, brzina tijela je veća jer tijelo brže prevaljuje veće puteve.
  • Pravac u v-t dijagramu je zapravo ravna crta što pokazuje da je brzina uvijek jednaka.

Pravolinijsko ubrzano kretanje

[uredi | uredi kod]

Jednoliko ubrzano gibanje po pravcu ili jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje je gibanje po pravcu kod kojega se ubrzanje (akceleracija) ne mijenja, to jest to je gibanje stalnim (konstantnim) ubrzanjem. To znači da je pravo ubrzanje jednako srednjem (prosječnom) u bilo kojem vremenskom razmaku (intervalu). Posve isto značenje ima određenje da se kod jednoliko ubrzanog gibanja po pravcu brzina promijeni za jednake iznose u jednakim vremenskim razmacima (intervalima). Veličine koje opisuju gibanje su ubrzanje, brzina i pređeni put, te se kao funkcije vremena opisuju sljedećim jednadžbama [2]:

Izvori

[uredi | uredi kod]
  1. Velimir Kruz: "Tehnička fizika za tehničke škole", "Školska knjiga" Zagreb, 1969.
  2. I. Levanat: Fizika za TVZ - Kinematika i dinamika Tehničko veleučilište u Zagrebu (2010)