Institut za političke studije

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Institut za Političke Studije
ИПС.jpg
Tip naučno-istraživačka institucija
Osnovana 1968. (samostalan od 1978.)
Sjedište Светозара Марковића 36
11000 Beograd, Republika Srbija
Ključni kadroviDirektor: Živojin Đurić, Predsednik naučnog veća: Radoslav Gaćinović
Web-stranicawww.ipsbgd.edu.rs

Institut za političke studije je samostalna naučna ustanova za istraživanje političkih pojava, političkog sistema i političkih procesa nastala 1978. godine. Bavi se istraživanjem i objavljivanjem naučnih radova vezanih za političke nauke.

Istorija Instituta

Institut za političke studije (IPS) u Beogradu je osnovan 4. januara 1968. godine od strane Visoke škole političkih nauka, kao posebna naučno-istraživačka jedinica ove visoke škole. Posle procesa prerastanja Visoke škole političkih nauka u Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (FPN), Zakonom o Fakultetu, Institut je registrovan kod suda u Beogradu kao Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka. Posle sporazumnog razdvajanja od Fakulteta u Beogradu, Institut za političke studije je od 1978. godine stekao status samostalne ustanove.[1]

Aktivnosti Instituta

U cilju koordinacije aktivnosti sa drugim naučnim ustanovama, Institut je stalni član Zajednice instituta Srbije. Njegova delatnost se ostvaruje u okviru istraživanja u oblasti društvenih nauka, posebno na području političkih nauka. Pored naučne delatnosti IPS razvija oblike obrazovanja van redovnog prosvetnog sistema.[2] IPS deo delatnosti ostvaruje i pružanjem, istraživačko-razvojnih usluga u oblasti društvenih delatnosti kao što su: konsultantske usluge: istraživanje javnog mnenja, medija i sl.[3][4] Pored toga, Institut se bavi i izdavačkom delatnošću.[5]

Početkom devedesetih godina IPS je ušao u novu fazu razvoja prihvatajući se realizaciji dugoročnih makroprojekata:

 • Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, u periodu od 1990-1995. (u saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu)
 • Politički život i političke institucije u Srbiji na prelazu iz 20. u 21. vek, u periodu od 1995. do 2000.
 • Socijalna politika, porodica i deca u Srbiji na prelazu iz 20. i 21. vek, realizovan do kraja 2000. godine, preuzela je i realizovala novoformirana naučna jedinica u sastavu Instituta, Centar za socijalni rad i socijalnu politiku.

U okviru ovih istraživačkih projekata Instituta, nastalo je preko dvadeset obimnih monografija,[6] i veliki broj članaka i priloga.[7]

Najznačajniji rezultati

Kao važniji rezultati u periodu od 1968—1990. izdvajaju se:

 1. Problemi i ostvarivanje delegatskog sistema, 1979. godine, kao prvi naučni zbornik sa prilozima više desetina autora, zasnovan najvećim delom na rezultatima dugoročnih empirijskih istraživanja političkih procesa i sa kritikom postojećeg sistema reprezentacije u Jugoslaviji i Srbiji kao i sa predlozima za demokratske ustavne reforme u oblasti izbornog i predstavničkog sistema.
 2. Političke sveske, kao prvi periodični zbornik liberalno-demokratske orijentacije kod nas, sa širokim krugom istaknutih saradnika, koji se zalagao za nastavak započetih procesa demokratizacije ekonomskog i političkog poretka u eri stvaranja velikih proizvodnih i poslovnih sistema u Srbiji i dvogodišnjeg vidljivog uspona ekonomije.

U razdoblju od 1990—2000. godine veći deo istraživačke delatnosti Instituta, ostvarivao se putem realizacije dva petogodišnja projekta: Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države (1990—1995. zajedno sa Pravnim fakultetom u Beogradu) i Politički život i političke institucije u Srbiji na prelazu iz 20. i 21. veka, na kojima je nastalo više desetina monografija i veliki broj istraživačkih članaka u naučnim zbornicima. Ovde kao najznačajnije doprinose izdvajamo sledeće naučne studije [8]:

 1. Nove stranke Srbije - dokumenti novih političkih stranaka i grupa u Srbiji, izd. 1990., autora prof. Vukašina Pavlovića, prof. Slobodana Antonića, dr Živojina Đurića i dr Srbobrana Brankovića.
 2. Rađanje javnog mnjenja i političkih stranaka u Srbiji, izd. 1992. autora prof. dr Miroslava Pečujlića, prof. dr Vladimira Milića i dr Srbobrana Brankovića.
 3. Liberalizam, populizam i demokratija, studija u oblasti političke teorije izd. 1992. autora prof. dr Milana Matića.
 4. Srbija između autoritarizma i demokratije, izd. 1994., autora prof. dr Slobodana Antonića, dr Darka Marinkovića i dr Milana Jovanovića.
 5. Politički sistem-teorije i principi, izd. 1994. autora prof. Milana Matića i prof. Milana Podunavca.
 6. engl. Serbia at War with Itself, izd. 1995. autora dr Srbobrana Brankovića.
 7. Sociološke teorije, izd. 1994, autora, prof. Mihaila Pešića.
 8. Komunikativne interakcije u pluralizmu, izd. 1994., autora dr Novaka Popovića.
 9. Oblici lične vlasti, izd. 1994. autora prof. Todora Kuljića.
 10. Lokalna samouprava, izd. 1998. autora prof. Radivoja Marinkovića.
 11. Srpska politička tradicija, izd. 1998. autora prof. Milana Matića.
 12. Srpske političke stranke i pokreti u 19. i 20. veku, izd. 2000. autora dr Dragana Subotića i dr Živojina Đurića.

Uz ove postignuti su i drugi naučni rezultati na stranim jezicima.[9] Pored toga, IPS je bio aktivan i u održavanju međunarodnih i domaćih konferencija i skupova.[10]

Sadašnja delatnost Instituta

Današnja istraživanja obuhvataju razmatranja demokratskih i nacionalnih kapaciteta institucija Srbije, posebno u procesima međunarodnih integracija. Analiza se posebno usmerava na funkcionisanje političkog sistema, odnosno na istraživanje društvenih, političkih i međunarodnih determinanti, varijabli, faktora i kapaciteta ustanova, posebno političkih, za postizanje strateških ciljeva, naročito onih usmerenih na očvanje nacionalih interesa i proces integracije. Osnovni postvnjeni ciljevi današnjih analiza i pročavanja se odnose na procese modernizacije, uslađuvanja zakonodavstva sa Evropskim, problematiku očuvanja i razvoja nacionalnog i državnog identiteta i analize ugrožavanja nacionalnog interesa i nacionalne betbednosti. Ovde u novije vreme posebno mesto, pored tradicionalno analiza u okvirima političkog sistema i društvenih odnosa, dobija i proučavanje diplomatije i spoljne politike Srbije.

Časopisi Instituta

 • Politička revija [11]
 • Srpska politička misao engl. Serbian Political Thought sa urednikom dr Živojinom Đurićem, koji izlazi od 1994. godine. Časopis objavljuje priloge domaćih i stranih autora, članova akademija nauka, profesora univerziteta, istraživača i društvenih mislilaca o najaktuelnijim temama društvenog i političkog života u Srbiji i svetu, sa raspravama o putevima demokratskog preobražaja, daje uz prostor i za afirmaciju mladih autora.[12]
 • Nacionalni interes[13]

Izvori

Spoljašnje veze