Igor Đurčik

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Igor Đurčik (Stara Pazova, 14. jun 1978), teolog, profesor i svešteno lice u Republici Srbiji.

Biografija[uredi - уреди | uredi izvor]

Dr. sc. Igor Đurčik, rođen je 1978. godine u Staroj Pazovi, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Teološkom fakultetu u Beogradu diplomirao je 2000. godine. Nakon nekoliko godina profesionalnog usavršavanja i rada u parohiji upisuje diplomske akademske studije koje završava sa najvišim ocenama na Teološkom fakultetu u Novom Sadu gde stiče zvanje Magistar nauka sociologije religije. Nedugo zatim završava i drugi magistrat na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku (Hrvatska) gde je stekao zvanje Magistar teoloških nauka u oblasti Primenjene teologije (Komunikologija – Omilitika). Svoje obrazovanje krunisao je doktorskom diplomom u zvanju Doktor religijsko-pedagoških nauka, 2008. godine.

Duži niz godina bio je predavač na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku a administrativno u svojstvu prodekana za vanredne studije teologije, i pročelnik Instituta za hrišćansku pedagogiju i kulturu. Nakon toga prelazi na Protestantski teolološki fakultet u Novom Sadu, gde obavlja dužnost asistenta prodekana za nastavu i predaje nekoliko stručnih teoloških i pedagoških predmeta. U međuvremenu bio je angažovan i kao profesor u Prvoj privatnoj gimnaziji u Osijeku (RH) gde je predavao Filozofiju, Latinski jezik i Etiku.

Igor Đurčik je predavao i na drugim teološkim I sekularnim fakultetima kako kod nas tako i u inostranstvu. Učestvovao je na brojnim konferencijama, održao je mnoga javna predavanja i seminare. Kontinuirano je angažovan na naučno-istraživačkom radu. Angažovan je i na području nevladinog sektora sa fokusom na socijalnu politiku (dečija i ljudska prava), u nekoliko značajnih organizacija u kojima zauzima liderske pozicije.

Od 2014.godine u okviru Anglikanske ortodoksne crkve, imenovan je za arhiđakona (pomoćnik biskupa u dijecezi) a ujedno služi i u Beogradskoj parohiji. Za potrebe edukacije služitelja u okviru Anglikanske ortodoksne crkve, angažovan je u svojstvu profesora na Verskoj teološkoj školi Latimer Hall School of Divinity (Kanada).

Knjige[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Dodir Srca, Niš: Punta, 2004.
 • Susret sa neizbežnim, Niš: Punta, 2005.
 • Kultura crkvene komunikacije, Osijek: Grafika, 2007.
 • Dum spiro spero / Dok dišem, nadam se, Niš: Punta, 2008.
 • Protestanti na području srpske kulture i nacije, Niš: Punta, 2009.
 • Omnia preaclara rara, Osijek: Suncokreti, 2010.
 • Mladi u sistemu hrišćanskog obrazovanja, Stara Pazova: Udruženje za očuvanje kulturnog nasleđa - Ambasador; Novi Sad: Protestantski teološki fakultet, 2011.
 • Razvoj anglikanskog identiteta, Šta veruju anglikanci?, Stara Pazova: Udruženje za očuvanje kulturnog nasleđa, 2015.
 • Duhovni horizonti, Stara Pazova: Udruženje za očuvanje kulturnog nasleđa, 2016.
 • Anglikanska ortodoksna crkva u Srbiji – Teologija i identiet, Stara Pazova: Udruženje za očuvanje kulturnog nasleđa, 2017.

Naučni i stručni članci[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Nasilje u religioznim porodicama, Religija i tolerancija, 2007.
 • Posavremenjeno doba i crkva, Teološki časopis, Novi Sad, 2007.
 • Uticaj protestantizma na kulturne vrednosti i nacionalni identitet srpskog naroda (Prikaz nagistarske teze), Teološki časopis, Novi Sad, 2007.
 • Transcendentalnost u postmodernizmu, Religija i tolerancija, 2008.
 • Proroci lažne nade, Religija i tolerancija, 2008.
 • Protestantska prezbiterijanska crkva, Religija i tolerancija, 2009.
 • Koncept ekumenizma u teologiji Hrišćanske adventističke crkve, u: Ekumenski zbornik, br. 4, Novi Sad: EHO, decembar 2010.
 • Analitičko-eksplorativni pristup teološkom konceptu – LOGOS, Teološki časopis, Novi Sad, 2011.
 • Obrazovanje za rodnu jednakost (Education for Gender Equality) tekst na Hrvatkom i Engleskom jeziku, u: Obrazovanje za rodnu jednakost, Tenja: Ženska udruga „Izvor“.
 • Položaj religije u društvu i njen značaj u budućnosti, (Stručni članak) u: Teološki časopis br.10, 2011.
 • Izbubljeni u stvarnom ili virtuelnom svetu (tekst sa konferencije VIRTUELNO DETINJSTVO – akreditovan seminar), Beograd
 • Korporativna uloga Slovačke evangelističke crkve u Vojvodini u procesu integracije vere i tradicije.
 • Vaspitno-obrazovna uloga Adventističke crkve u oblikovanju identiteta mladih, (naučni članak), Biblijski pogledi, Vol.20, No. 1-2 Studeni, 2012.
 • Koncept nade modernog sveta u dinamici religije neba i religije zemlje, Religija i tolerancija, br. 15, 2011,Novi Sad: CEIR, 127-138.
 • Ponavljanje iz religionistike, Prikaz knjige, Religija i tolerancija, br. 15, 2011, Novi Sad: CEIR, 187-189.
 • Dan sigurnog interneta, Pazovačko ogledalo, Stara Pazova,Januar 2012.
 • Preokret društva, Pazovačko ogledalo, Stara Pazova, Mart, 2012.
 • Svrha crkve u XXI veku, Zvony, SEAVC, Stara Pazova, April, 2012.
 • Uticaj hrišćanstva na Evropsku kulturu i civilizaciju (implikacije Milanskog edikta), Religija i tolerancija, Novi Sad, Vol. XI, 19, januar - jun, 2013, 105-122.
 • Politički aktivizam protestanata, zbornik radova, in co-autorship with Siniša Hamp. In Marcel V. Măcelaru & Julijana Mladenovska-Tešija, editors). Demokracija, dijalog i dar-al salam. Međuvjerski dijalog i praktično djelovanje. Osijek: Evanđeoski teološki fakultet, 2012.

Ostali članci[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Moja crkva, Glasnik Hraišćanske adventističke crkve, 1997.
 • Bog koji kasni?, Svetlost, Evangelička crkva u R. Hrvatskoj, godina 5, br.12, Prosinac, 2008.
 • Božić – čudesni događaj, Beograd: Pregled, 2009.
 • To je više od igre, to je život!, Dnvene novine POLITIKA, Beoghrad, 8.2.2011.
 • Siguran internet, Pazovačko ogledalo, Stara Pazova, Februar 2011.
 • Prazan Hristov grob – pred porotom, Pazovačko ogledalo, Stara Pazova, Maj 2013.
 • Božić – potrošačka svečanost ili duhovni preporod?, Pazovačko Ogledalo br. 91, Stara Pazova, Decembar 2013.
 • Navečerje rođenja Hristovog, Pazovačko ogledalo, br. 92, Stara Pazova, Decembar 2014.

Jezici[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Maternji jezik: slovački
 • Jezik društvene sredine: srpski
 • Tečno govori: rusinski i makedonski
 • Služi se: engleski, nemački i češki
 • Pasivno poznavanje: jevrejski, grčki (koine), crkvenoslovenski i latinski