Hidrogeologija

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Hidrogeologija je nauka koja se bavi proučavanjem podzemnih voda, njihovim poreklom, uslovima pojavljivanja, zakonima kretanja, fizičkohemijskim svojstvima, uzajamnim odnosima između atmosferske, podzemne i površinske vode; kao i mogućnošću njihovog korišćenja u određene svrhe.

U ljudskom životu praktična upotreba podzemnih voda je velika. Malomineralizovane podzemne vode koriste se za vodosnabdevanje, navodnjavanje i u prehrambenoj industriji. Mineralne podzemne vode, zavisno od hemijskog sastava i temperature, koriste se za lečenje, rekreaciju, toplifikaciju objekata, dobijanje električne energije ili za dobijanje pojedinih korisnih industrijskih sirovina.

Hidrogeološka karta[uredi - уреди | uredi kôd]

Hidrogeološko kartiranje je organizovano i sistematsko prikupljanje hidrogeoloških činjenica neposredno na terenu i njihovo registrovanje na topografske karte odgovarajuće razmere.

Hidrogeološka karta je specijalna geološka karta na kojoj su naneti hidrogeološki podaci: prostiranje vodopropusnih i vodonepropusnih stena, prostiranje pojedinih tipova izdani, položaj zone hranjenja, zone isticanja pojedinih izdani, položaj nivoa izdani, podaci o fizičkim i hemijskim osobinama podzemnih voda itd. Hidrogeološke karte mogu biti u zavisnosti od razmere i namene: pregledne, osnovne, detaljne i specijalne.