Gadolinijum

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Gadolinij)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Eu - Gd - Tb
 
Gd
Cm  
 
 

Opšti podaci
Ime, simbol,atomski broj Gadolinijum, Gd, 64
Pripadnost skupu lantanoida
grupa, perioda  , 6
gustina, tvrdoća 7901 kg/m3, 2,5
Boja srebrnobela
Osobine atoma
atomska masa 157,25 u
atomski radijus 188 (233) pm
kovalentni radijus bez podataka
van der Valsov radijus bez podataka
elektronska konfiguracija [Xe]4f75d16s2
e- na energetskim nivoima 2, 8, 18, 25, 9, 2
oksidacioni broj 3
Osobine oksida srednje bazni
kristalna struktura heksagonalna
fizičke osobine
agregatno stanje čvrsto
temperatura topljenja 1585 K (1312 °C)
temperatura ključanja 3523 K (3250 °C)
molska zapremina 19,90×10-3 m3/mol
toplota isparavanja 359,4 kJ/mol
toplota topljenja 10,05 kJ/mol
pritisak zasićene pare 24400 Pa (1585 K)
brzina zvuka 2680 m/s (293,15K)
Ostale osobine
elektronegativnost 1,20 (Pauling)
1,11 (Alred)
specifična toplota 230 J/(kg*K)
specifična provodljivost 0,736×106 S/m
toplotna provodljivost 10,6 W/(m*K)
I energija jonizacije 593,4 kJ/mol
II energija jonizacije 1170 kJ/mol
III energija jonizacije 1990 kJ/mol
IV energija jonizacije 4250 kJ/mol
Najstabilniji izotopi
izotop zast. v.p.r. n.r. e.r. MeV p.r.
150Gd (veš.) 1,8×106 godina α   146Sm
152Gd 0,20% 1,08×1014 godina α 2,205 148Sm
153Gd (veš.) 241,6 dana z.e. 0,243 153Eu
154Gd 2,18% stabilan izotop sa 90 neutrona
155Gd 14,80% stabilan izotop sa 91 neutrona
156Gd 20,47% stabilan izotop sa 92 neutrona
157Gd 15,65% stabilan izotop sa 93 neutrona
158Gd 24,84% stabilan izotop sa 94 neutrona
160Gd 21,28% 1,3×1021 godina β-   160Dy
Tamo gde drugačije nije naznačeno,
upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi.

Objašnjenja skraćenica:

zast.=zastupljenost u prirodi,
v.p.r.=vreme polu raspada,
n.r.=način raspada,
e.r.=energija raspada,
p.r.=proizvod raspada,
z.e=zarobljavanje elektrona

Gadolinijum (Gd, latinski - gadolinium) - je lantanoid. Ime je dobio po finskom minerologu i hemičaru Johanu Gadolinu.

Zastupljenost: Gadolinijum je zastupljen u zemljinoj kori u količini od 7,7 ppm.

Najvažniji minerali gadolinijuma su:

  • monacit (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Gd)PO4 i
  • (Ce,La,Nd,Y,Pr,Gd)CO3F