Fizički sloj

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
OSI model
7. Sloj aplikacije
7. Слој апликације
6. Sloj prezentacije
6. Слој презентације
5. Sloj sesije
5. Слој сесије
4. Transportni sloj
4. Транспортни слој
3. Sloj mreže
3. Слој мреже
2. Sloj veze
2. Слој везе
1. Fizički sloj
1. Физички слој

Fizički sloj (engl. Physical Layer) je prvi i najniži od sedam slojeva OSI modela računarske mreže. Prevodi komunikacijske zahteve od sloja veze u specifične operacije u tehničkim uređajima, tj. prevodi bitove frejma u odgovarajući kodiran električni, optički ili radio signal, a potom vrši predaju, kontrolu prenosa i prijem. Ovaj sloj se za razliku slojeva viših nivoa u potpunosti odnosi na hardver i u skladu sa tim, zadužen je za tri primarne funkcije:

  • Standardizacija komponenti (adapteri, interfejsi mržnih uređaja, kablovi i konektori)
  • Način predstavljanja podataka (modulacija i kodiranje) i kontrolne standarde.
  • Signalizacija, sinhronizacija signala, predaja, prijem i prenos medujumom.

Fizički sloj je osnovni sloj na kojem se temelje funkcije ostalih slojeva u mreži. Međutim, sa obzirom na veliku raznovrsnost dostupnih tehničkih uređaja sa veoma različitim karakteristikama, to je možda najsloženiji sloj u OSI arhitekturi,