Evropski univerzitet u Petrogradu

Izvor: Wikipedia
EUSPMainHallway.jpg

Evropski univerzitet u Petrogradu je privatni ruski univerzitet osnovan 1994. godine. Univerzitet je priznat kao jedan od kvalitetnijih u Rusiji kada su u pitanju humanističke nauke. Univerzitet ima 50 zaposlenih i 180 studenata, a predavanja se odvijaju na ruskom jeziku. Ipak jedinstveni diplomski studij pod nazivom Ruske i evroazijske studije koji je 2002. bio rangiran kao treći najbolji u sferi sociologije i političkih nauka u cijeloj istočnoj Evropi.