European Lead Factory

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

European Lead factory[1] je javno-privatno partnerstvo, koje za cilj ima da ubrza pravovremeno otkrivanje novih lekova u Evropi.[2] Vodeća evropska fabrika je finansirana od strane Inicijative za inovativne lekove (Innovative Medicines Initiative), a čine je pan-evropski konzorcijum od 7 farmaceutiskih kompanija, kao i drugi partneri - naučne ustanove, mala i srednja preduzeća itd.[3]

Vodeća evropska fabrika (European Lead Factory) je otpočela sa radom 2013. godine i organizacijski se sastoji od dve odvojene strukture: Zajedničke evropske bibiloteke jedinjenja[4] i Evropskog skrining centra[5]. Ove strukture zajedno čine platformu za dalja farmaceutska istraživanja u Evropi sa ciljem identifikacje početnih osnova u procesu pronalaska novih lekova. Ovaj proces obuhvata povezivanje visoko kvalitetnih malih molekula sa dejstvima inovativnih lekova.[6] [7]Rezultati ovog procesa su definisani kao ‘lista poklapanja’ skladno broju jedinjenja, koja pokazuju sklonost ka dejstvima inovativnih lekova. Jedinjenja na ovoj listi mogu biti iskorišćena za bolje razumevanje bioloških procesa, ali i kao polazna osnova za dalje istraživačke napore u cilju pronalaska novih lekova. Jedinjenja sa ‘liste poklapanja’ mogu i na dalje biti optimizovana izvan Vodeće evropske fabrike (European Lead factory), kako u pogledu sklonosti ka određenom leku, tako i radi istraživanja različitih svojstava lekova, kao što su selektivnost, rastvorljivost, ali i uticaj na metabolizam ljudskog tela. Krajnji cilj ovog postupka je pronalaženje rešenja za današnje medicinske potrebe, pogotovo od onog trenutka kada ovi inovativni lekovi budu odobreni za masovno korišćenje od strane javnih vlasti.

Zajednička evropska biblioteka jedinjenja poseduje kolekciju od oko 500,000 hemijskih smesa, izabranih iz kolekcija privatnih kompanija[8], odnosno dopunjenih novim molekulima sintetizovanim od strane partnera Vodeće evropske fabrike (European Lead Factory) .[9] Evropski istraživači, mala i srednja preduzeća, odnosno organizacije pacijenata podnose sopstvene biološke mete Vodećoj evropskoj fabrici radi uporednog poređenja sa njenom kolekcijom jedinjenja. Ovaj postupak sprovode istraživači Vodeće evropske fabrike (European Lead factory) u skladu sa najvišim industrijskim standardima visokog protoka skeniranja (high-throughput screening).[10]

Izvori[uredi - уреди | uredi kôd]

  1. www.europeanleadfactory.eu
  2. https://www.imi.europa.eu/content/european-lead-factory
  3. https://www.europeanleadfactory.eu/about/partners/
  4. https://www.europeanleadfactory.eu/about/assets/joint-european-compound-library/
  5. https://www.europeanleadfactory.eu/about/assets/eu-screening-centre/
  6. The European Lead Factory: A Blueprint for Public-Private Partnerships in Early Drug Discovery. Karawajczyk A. et al., Frontiers in Medicine 2016; 3:75. doi: 10.3389/fmed.2016.00075
  7. The European Lead Factory – An experiment in collaborative drug discovery - Laverty HG, et al., Journal of Medicines Development Sciences 1.1 (2015), doi: 10.18063/JMDS.2015.01.009
  8. The Joint European Compound Library: boosting precompetitive research. - Besnard J, Jones PS, Hopkins AL, Pannifer AD, Drug Discov Today. 2015 Feb;20(2):181-6, doi:10.1016/j.drudis.2014.08.014. Epub 2014 Sep 6.
  9. Expansion of chemical space for collaborative lead generation and drug discovery – the European Lead Factory Perspective - A. Karawajczyk, F. Giordanetto, J. Benningshof, D. Hamza, T. Kalliokoski, K. Pouwer, R. Morgentin, A. Nelson, G. Müller, A. Piechot, D. Tzalis, Drug Discovery Today 20 (11), 1310–1316, doi: 10.1016/j.drudis.2015.09.009 Epub 2015 Sep 30
  10. The importance of triaging in determining the quality of output from high-throughput screening - Jones PS, McElroy S, Morrison A and Pannifer A., Future Medicinal Chemistry 2015;7(14):1847-52. doi: 10.4155/fmc.15.121 Epub 2015 Sep 30