Esterifikacija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Estrifikacija je hemijska reakcija koja se javlja između kiselina (uglavnom karboksilnim) i alkohola (šire: jedinjenjima koja sadrže hidroksilnu grupu) usled koje nastaju estri.

CH3-COOH + CH3-CH2-OH     →     CH3-COO-CH2-CH3 + H2O (u prisustvu konc. sumporne kiseline)

Reakcija esterifikacije je povratna, to znači da estar i voda mogu reagovati međusobno. Ova reakcija se naziva hidroliza i povratno se dobija alkohol i karboksilna kiselina. Zato da se ne razloži, estru se dodaje koncentrovana sumporna kiselina, koja ja odzema obrazuvanata voda. Esterifikacija je proces nastajanja estera, odnosno reakcija alkohola i višemasne kiseline uz odvajanje vode (H2O).