Elektronske komponente

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Elektronske komponente su delovi iz kojih se proizvode - sastavljaju elektronski sklopovi i uređaji . Elektronske komponete, njihovi kontakti, se dovode u međusobnu vezu putem provodnika i na taj način formiraju elektična kola koja ostvaruju neku funkciju u okviru sklopa ili uređaja. Ostvarivanje veze se praktično izvodi lemljenjem , nanošenjem kontakata u vakumu, žičanim motanim vezama (Wire-wrap) i sl. Elektronske komponente se dele na: