Denaturacija

Izvor: Wikipedia

Termin denaturacija ima više značenja.