Braon linija (Sremski front)

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Braon linija je bila prva, na brzinu utvrđena linija Sremskog fronta, po sistemu međusobno odvojenih uporišta, i nalazila se iza nemačkih prihvatnih položaja na liniji Boljevci - Surčin - Batajnica. Braon linija bila je posednuta delovima divizije Bether: bataljonom Centner, 562. landesšicen bataljonom, 1. policijskim nastavnim bataljonom i delovima 812. bataljona za osiguranje.

12. vojvođanski korpus NOVJ počeo je napad na Braon liniju 25. oktobra 1944. sa 11. krajiškom divizijom na levom, 36. vojvođanskom na desnom, a 16. vojvođanskom divizijom u centru. Napad 16. vojvođanske divizije na glavna uporišta na ovoj liniji na odseku Putinci - Dobrinci počeo je 25. oktobra u 12 časova. Borbena grupa Centner, podržavana dejstvom artiljerije divizije Bether sa Zelene linije, pružila je vrlo snažan otpor. Nakon odbijenog napada Vojvođana, borbena grupa Centner izvršila je protivnapad. Da bi zadržali kontrolu nad situacijom, komandanti i komesari brigada priključili su se streljačkom stroju svojih jedinica[1].

Napad na Putince obnovljen je istog dana u 18 časova. Nakon oštre borbe, Prvoj vojvođanskoj brigadi uspelo je da prodre u selo i da ga do 3 časa 26. oktobra zauzme[2]. Time je bio otvoren put u pozadinu drugih položaja na Braon liniji, pa su nemački delovi bili prinuđeni da ih napuste, i da se povuku na Zelenu liniju.

Druga vojvođanska brigada u ovim borbama imala je 14 poginulih i 25 ranjenih boraca. Između ostalih, poginuo je u streljačkom stroju i politički komesar 2. vojvođanske brigade Arso Mijović, dok je komandant 2. brigade Sava Sogić ranjen.[3].

Napomene[uredi - уреди | uredi izvor]

  1. Pajović, Uzelac, Dželebdžić: SREMSKI FRONT 1944-1945, strana 38
  2. Pajović, Uzelac, Dželebdžić: SREMSKI FRONT 1944-1945, strana 38
  3. Žarko Atanacković: DRUGA VOJVOÐANSKA NOU BRIGADA, strana 268

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]