Branko Tošović

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Branko Tošović
Rođenje 10. 4. 1949.
Vihovići

Branko Tošović, ćir. Бранко Тошовић, rus. Бранко Тошович, mak. Бранко Тошовиќ (Vihovići kod Kalinovika, 1949), srpski i austrijski filolog


Život[uredi - уреди | uredi izvor]

Rođen je u Vihovićima kod Kalinovika (Bosna i Hercegovina) 10. aprila 1949. godine. U Kalinoviku je završio osmogodišnju školu (1964). Maturirao je u sarajevskoj Prvoj gimnaziji (1968), a diplomirao na Odsjeku za slovenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1973). Na istom fakultetu odbranio je 1979. magistarski rad „Stilizacija jezika u djelu Petar Prvi A. N. Tolstoja i njihov odraz u našem prevodu“ i doktorirao 1983 na temu: „Glagol kao konstituent književnoumjetničkog stila ruskoga jezika u poređenju sa srpskohrvatskim“.

Nastavni rad[uredi - уреди | uredi izvor]

Tri godine radio je u Gimnaziji „Ognjen Prica“ (1973—1977), a petnaest proveo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu kao asistent pripravnik, asistent, docent i vanredni profesor (1977—1992).

Bio je lektor srpskohrvatskog jezika na Moskovskom državnom Univerzitetu (1985—1989, 1992—1993), a školske 1992/1993. vodeći naučni saradnik Instituta za lingvistiku Ruske akademije nauka i naučni saradnik Instituta za ruski jezik „A. S. Puškin“.

Od 1. marta 1996. do 1. oktobra 2016. godine je redovni profesor na Univerzitetu u Gracu, kada je postao emeritus.

Naučni rad[uredi - уреди | uredi izvor]

Osnovne naučne oblasti su: 1) lingvistika – šira područja: gramatika, opšta i kontrastivna lingvistika, – uža područja: glagol, korelacije između slovenskih jezika, posebno bliskih kao što su bosanski/bošnjački, hrvatski i srpski, 2) stilistika, 3) književnost, poetika, posebno stvaralaštvo Iva Andrića i Branka Ćopića. Član je dviju komisija Međunarodnog slavističkog komiteta: Komisije za tvorbu riječi i Komisije za stilistiku. U okviru njihovih aktivnosti organizovao je u Gracu (zajedno sa Arnom Vonišem) dvije konferencije: Tvorba riječi i internet (22–25. mart 2016; http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Kommissionen/kommissionen_derivation.html), Interakcija interneta i stilistike, interneta i stilova (16–18. april 2015; http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Kommissionen/kommissionen_stilistik.html) i jednu u Banjaluci (zajedno Danijelom Dojčinovićem, Goranom Milašinom i Arnom Vonišem; 18–20. maj 2017; http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Kommissionen/kommissionen_stilistik_2017.html).

Gostovanja[uredi - уреди | uredi izvor]

Bio je dvije i po školske godine gostujući profesor na Univerzitetu u Manhajmu (1993–1995), dvije na Filozofskom fakultetu u Zadru i tri na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je kao prvi profesor počeo da predaje srpski jezik (2001—2004). Jedan semestar boravio je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Lajpcigu (1995). U istom svojstvu se nalazio kraće vrijeme (do sedam dana) na nizu evropskih univerziteta: Tartu (Estonija, 1989), Poznanj (Poljska, 1997), Ljoven (Belgija, 1998), Bratislava (Slovačka, 1999), Ljubljana (Slovenija, 1999), Varšava (Poljska, 2000), Veliko Trnovo (Bugarska, 2002), Novi Sad (Srbija, 2005), Mostar (Bosna i Hercegovina, 2007), Moskva (Rusija, 2008), Insbruk (Austrija, 2008), Skoplje (Makedonija, 2008), Pula (Hrvatska, 2009), Sankt-Peterburg (Rusija, 2011), Višegrad (Bosna i Hercegovina, 2012), Ljubljana (Slovenija, 2012), Bihać (Bosna i Hercegovina, 2013), Minsk (Bjelorusija, 2013), Zagreb (Hrvatska, 2014), Krasnojarsk (Rusija, 2014), Vršac (Srbija, 2014), Moskva (Rusija, 2014), Moskva (Rusija, 2015), Skoplje (Makedonija, 2016), Moskva (Rusija, 2017), Bukurešt (Rumunija, 2017).

Učestvovao je na velikom broju međunarodnih naučnih skupova — konferencija, simpozijuma, kongresa.[1].

Projekti[uredi - уреди | uredi izvor]

Pokrenuo je i završio niz međunarodnih projekata, među kojima se izdvajaju: a) Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika (Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen, FWF-Projekt, P19158-G03, 2006-2010): http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/BKS-Projekt/index.html, b) Die vergleichende Analyse der semantisch-derivativen Kategorie der Aktionsarten in den slawischen Sprachen / Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą Aktionarten w językach slowiańskich (Ministerium Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N104012 31/0898) 2006-2009: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andere_Projekte/aktionsarten.html. U okviru prvog projekata razvio je (1) Gralis-Korpus (Gralis-Korpus) – paralelni korpus za proučavanje srpskog, hrvatskog i bosanskog/bošnjačkog jezika: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/korpusarium/gralis_korpus.html, (2) Akcentarijum (Akzentarium) – program za učenje i istraživanje akcenta tih jezika: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/korpusarium/Akzentarium/index.html, (3) Leksikarijum (Lexikarium) – korpusno orijentisani onlajn rječnik njemačko-srpski/hrvatski/bošnjački-bosanski: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/php/en/Lexikarium/index.html, (4) MorfoGenerator (MorphoGenerator) – program za automatsko morfološko obilježavanje i generisanje paradigmi: http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/0.Projektarium/MorphoGenerator/morpho.php, (5) Anketarium (Anketarium) – program za onlajn anketiranje (sa interfejsom na srpskom, hrvatskom i bosanskom/bošnjačkom, ruskom, slovenačkom i njemačkom jeziku): http://143.50.30.39/~rotho/netzfrage/laufende_umfragen.php. Godine 2000. zasnovao je internetski projekat Lingvistički slavistički portal Univerziteta Grac GRALIS (http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/), kojim i sada rukovodi i koji dalje razvija.

Pod njegovim rukovodstvom u toku su četiri istraživačka projekta: Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom kontekstu (Grac: 2007–): http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/index.html, Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića (Grac – Banjaluka: 2011–): http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/index.html, Mono- i multilingvalni elektronski korpus makedonskog jezika (Grac – Skopje: 2009–2016): http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Mak-Korpus/index.html, Gralis-Lexikarium (2008–).

Djela[uredi - уреди | uredi izvor]

Autor je više od 500 naučnih i stručnih radova te niza prevoda. Objavio je niz knjiga u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji i Srbiji. Radovi su mu štampani u svim slovenskim zemljama na više jezika (najviše na srpskom, ruskom, njemačkom i makedonskom).

A) Monografije (knjige, posebna izdanja)

Napisao je 24 monografije iz oblasti gramatike, stilistike, korpusne lingvistike, književnosti i dr. # Korelaciona morfologija srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika: Imenice. Konstrukcijsko izdanje. 2016. [2]

 1. Интернет-стилистика: Монография. 2015. [3]
 2. Дискурс и стиль: теоретические и практические аспекты : колл. монография. 2014. [4]
 3. Корреляционная грамматика сербского, хорватского и бошняцкого языков: Часть I: Фонетика – Фонология – Просодия. 2011. [5]
 4. Andrić-Initiative: Ivo Andrić im Europäischen Kontext (Graz, 2008–2015): Konzeption, Tätigkeit, Ergebnise. 2010. [6]
 5. Das linguistische Slawistik-Portal der Karl-Franzens-Universität Graz (2000–2010). 2010. [7]
 6. Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1: Phonetik – Phonologie – Prosodie. 2009. [8]
 7. Способы глагольного действия в сербском, хорватском и бошняцком языках. 2009. [9]
 8. Трансакционал русского и сербского/хорватского/бошняцкого языков. 2009. [10]
 9. Der Nobelpreisträger Ivo Andrić in Graz - Nobelovac Ivo Andrić u Gracu. 2008. [11]
 10. Izazovi Branka Tošovića. 2007. [12]
 11. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков. 2006. [13]
 12. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica. 2005. [14]
 13. Ujak / Onkel. 2003. [15]
 14. Funkcionalni stilovi. 2002. / Die funktionalen Stile. [16]
 15. Funkcionalni stilovi. Funktionale Stile. [17]
 16. Korelaciona sintaksa. Projektional. 2001. [18]
 17. Izazovi Branka Tošovića. 2000. [19]
 18. Глагольный категориал. 1998. [20]
 19. Stilistika glagola / Stilistik der Verben. 1995. [21]
 20. Srpskorhvatski jezik: Kurs serbsko-chorwackiego z gramatyką i wyborem tekstów. 1992. [22]
 21. Funkcionalni stilovi. 1988. [23]f
 22. Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom. 1988. [24]

Knjiga Sintaksa srpskog jezika: prosta rečenica, čiji je jedan od autora, dobila je nagradu Pavla Ivića kao najbolje djelo iz slavistike objavljeno 2005. godine.

B) Zbornici

Objavio je 34 zbornika iz lingvistike i književnosti. # Andrićeva Gospođica. Andrićs Fräulein / Branko Tošović. 2017. [25]

 1. Ćopićeva poetika prostora / Ćopićs Poetik des Raumes. 2017. [26]
 2. Andrićevi Znakovi / Andrićs Zeichen.2016. [27]
 3. Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu / Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić. 2016. [28]
 4. Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. 2016. [29]
 5. Das Leben der Jugendlichen im Internet. Sprachliche, literarische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte'. 2016. [30]
 6. Wortbildung und Internet – Словообразование и интернет – Tvorba riječi i internet. 2016. [31]
 7. Ranko Risojević. Der bosnische Scharfrichter. 2015. [32]
 8. Andrićeva Avlija / Andrićs Hof. 2015. [33]
 9. Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić. 2015. [34]
 10. Blaže Koneski / Блаже Конески: Parallelen / Паралели. 2015. [35]
 11. Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen. 2015. [36]
 12. Andrićeva Hronika / Andrićs Chronik. 2014. [37]
 13. Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić. 2014. [38]
 14. Slawistisches zu Sprache, Literatur und Kultur. 2014. [39]
 15. Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/5: 2005–2012. 2013. [40]
 16. Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke. 2013. [41]
 17. Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima. 2013. [42]
 18. Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во корпусот Гралис / Poetik, Stilistik und Linguistik der Texte von Blaže Koneski im Gralis-Korpus. 2013. [43]
 19. Wort – Text – Stil. 2013. [44]
 20. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 2 / Band 2. 2012. [45]
 21. Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/4: 1990¬–2004. 2012. [46]
 22. Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925–1941) / Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941). 2012. [47]
 23. Poetika, stilistika i lingvistika pripovijedanja Branka Ćopića / Poetik, Stilistik und Linguistik der Erzählens von Branko Ćopić. 2012. [48]
 24. Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/3. 2011. [49]
 25. Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). 2011. [50]
 26. Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 1 / Band 1. 2010. [51]
 27. Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/1. 2010. [52]
 28. Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/2. 2010. [53]
 29. Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923-1924) / Grački opus Iva Andrića (1923–1924). 2010. [54]
 30. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik. 2010. [55]
 31. Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen. 2009. [56]
 32. Ivo Andrić: Graz - Österreich – Europa (Grac – Austrija – Evropa). Graz/Grac. 2009. [57]
 33. Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Lexik – Wortbildung – Phraseologie. 2009. [58]
 34. Die grammatischen Korrelationen: Grazer Linguistische Slawistentage (GraLiS-1999). 1999. [59]
 35. Mama, neću u podrum. 1992. [60]
 36. Славяно-славянские и славяно-финно-угорские сопоставления / Slovensko-slovenska i slovensko-ugrofinska poređenja. 1991. [61]
 37. Jezik i stil sredstava informisanja. 1991. [62]
 38. Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama. 1990. [63]
 39. Славянские литературные языки и историография славяноведения. Slavica Tartuensia 2. 1988. [64]

C) Časopisi

Uređivao je časopise Slavist i Prizma (koje je pokrenuo u Sarajevu 1989. i čije je izdavanje prekinuto zbog rata započetog 1992).

Član je izdavačkog savjeta časopisa Stilistika Poljske akademije nauka (1995—), Slavistika Slavističkog društva Srbije (2005—) i Philological Studies (http://www.philologicalstudies.org, 2010–). Bio je član izdavačkog savjeta časopisa Stil (Beograd) od 2002. do 2007.

D) Serije

Osnivač je i urednik nekoliko naučnih serija: Slawische Sprachokorrelationen (LitVerlag, Minster, 2008—), Andrić-Initiative (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu — Beogradska knjiga, 2008—), Ćopić-Projekt (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu — Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2012—), Neue slawistische Horizonte (Dr. Kovač, Hamburg, 2011—2016), Slawische Narrationen (Institut za slavistiku Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu, 2015—.[65])

Razno[uredi - уреди | uredi izvor]

U dva mandata vršio je funkciju predsjednika Odsjeka za slavistiku u Sarajevu i jednom direktora Instituta za slavistiku u Gracu. Bio je član Predsjedništva međunarodne organizacije MAPRJAL (1991—1994), predsjednik Slavističkog društva BiH i predsjednik Društva za primijenjenu lingvistiku BiH.

Dobio je 8. juna 2006. zahvalnicu Univerziteta u Opolu (Poljska) povodom 50. godina tog univerziteta. Izabran je za počasnog člana Slavističkog društva Srbije za afirmaciju slavistike u svijetu i rezultate u istraživanju slovenskih jezika. Nagrađen je 29. aprila 2016. počasnom poveljom Fakulteta za novinarstvo MGU i Stilističke komisije Međunarodnog slavističkog komiteta za veliki doprinos razvoju stilistike.

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

 1. Potpuni pregled nastupa od 1996. v. http://www-gewi.kfunigraz.ac.at/gralis/0.Projektarium/Biblio/bt_admin.php.
 2. Tošović, Branko. Korelaciona morfologija srpskog, hrvatskog i bošnjačkog jezika: Imenice. Konstrukcijsko izdanje. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2016. 408 s.
 3. Тошович Бранко. Интернет-стилистика: Монография. Москва: Флинта – Наука, 2015. 238 с. (Научные дискуссии) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Internet-stilistika_2015.pdf
 4. Тошович Бранко. Дискурс и стиль: теоретические и практические аспекты : колл. монография. Авторы Гайда С., Баженова Е. С., Воронцова Т. А., Кожемякин Е. А., Кашкин В. Б., Чернейко Л. О., Малышева Е. Г., Безуглая Л. Р., Селезнева Л. В., Тошович Б., Хазагеров Г. Г. Бжозовская Д., Орлова О. В., Негрышев А. А., Клушина Н. И., Солганик Г. Я., Ивченков В. И., Коньков В. И. Карасик В. И., Лассан Э. Р., Демьянков В. З., Граудина Л. К., Черпина Э. В., Терноваская Д. Н / Под ред. Г. Я Солганика, Н. И. Клушиной, Н. В. Смирновой. Москва: Флинта – Наука, 2014. 268 c.
 5. Тошович Бранко. Корреляционная грамматика сербского, хорватского и бошняцкого языков: Часть I: Фонетика – Фонология – Просодия. – Москва: Языки славянской культуры, 2011. 640 с. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Korrel.gram_Fonetika_16.4.2011.pdf
 6. Tošović, Branko. Andrić-Initiative: Ivo Andrić im Europäischen Kontext (Graz, 2008–2015): Konzeption, Tätigkeit, Ergebnise. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2010. 117 S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Projekt_2010.pdf
 7. Tošović, Branko. Gralis: Das linguistische Slawistik-Portal der Karl-Franzens-Universität Graz (2000–2010). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2010. 74 S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Gralis_Portal_2010.pdf
 8. Tošović, Branko. Korrelative Grammatik des Bosni(aki)schen, Kroatischen und Serbischen. Teil 1: Phonetik – Phonologie – Prosodie. Münster: LIT, 2009. 545 S. (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 4) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Korrelative_Grammatik_BKS_Phonetik_2009.pdf
 9. Тошович Бранко. Способы глагольного действия в сербском, хорватском и бошняцком языках. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 118 с. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Sposoby_gl_dejstvija_BKS_2008b.pdf
 10. Тошович Бранко. Трансакционал русского и сербского/хорватского/бошняцкого языков. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. 264 с. ref>http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Transakcional_RU-BKS_2009.pdf
 11. Tošović, Branko. Der Nobelpreisträger Ivo Andrić in Graz - Nobelovac Ivo Andrić u Gracu. Graz/Grac – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beogradska knjiga, 2008. 634 S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 1) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_u_Gracu_2008.pdf
 12. Tošović, Branko. Izazovi Branka Tošovića: Kolekcija Odgovori, knj. 69. Razgovor vodio Miloš Jevtić. Drugo, dopunjeno izdanje. Beograd: Beogradska knjiga, 2007. 292 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Izazovi_2000.pdf
 13. Тошович Бранко. Экспрессивный синтаксис глагола русского и сербского/хорватского языков. Москва: Языки славянской культуры, 2006. 560 с. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Ekspressivnyj_sintaksis_2006.pdf
 14. Piper, Predrag; Antonić, Ivana; Ružić, Vladislava; Tanasić, Sreto; Popović, Ljudmila; Tošović, Branko. Sintaksa savremenoga srpskog jezika: Prosta rečenica: U redakciji akademika Milke Ivić. Beograd – Novi Sad: Institut za srpski jezik SANU – Beogradska knjiga – Matica srpska, 2005. 1065 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Pip-Ant-Ruz-Tan-Pop-Tos_Sintaksa_srp_jezika_2005.pdf
 15. Tošović, Branko. Ujak / Onkel. Beograd: Beogradska knjiga, 2003. 321 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/Tosovic/Buecher/Buch_Ujak.html
 16. Tošović, Branko. Funkcionalni stilovi / Die funktionalen Stile. Beograd: Beogradska knjiga, 2002. 580 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/e-book/funkcionalni%20stilovi%20c/funkcionalni_stilovi_c.html
 17. Tošović, Branko. Funkcionalni stilovi. Funktionale Stile. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2002. 504 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/Tosovic/Buecher/Buch_Funkcionalni_stilovi.html
 18. Tošović, Branko. Korelaciona sintaksa. Projektional. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2001. 456 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koralaciona_sintaksa7_2011.pdf
 19. Tošović, Branko. Izazovi Branka Tošovića: Razgovor vodio Miloš Jevtić. Beograd – Valjevo: Beogradska knjiga – Kej, 2000. 202 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Izazovi_2000.pdf
 20. Тошович Бранко. Глагольный категориал. Opole – Graz: Uniwersytet Opolski, Universität Graz, 1998. 122 c. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Glagoljnyj_kategorial_1998.pdf
 21. Tošović, Branko. Stilistika glagola. Stilistik der Verben. Wuppertal: Lindenblatt, 1995. 539 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Stilistika_glagola_1995.pdf
 22. Spagiska-Pruszak, Agnieszka; Tošović, Branko. Srpskorhvatski jezik: Kurs serbsko-chorwackiego z gramatyką i wyborem tekstów. Gdansk: Uniwersytet Gdański, 1992. 196 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Spaginska-Pruszak_Tosovic_SH_1992.pdf
 23. Tošović, Branko. Funkcionalni stilovi. Sarajevo: Svjetlost, 1988. 312 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Funkcionalni_stilovi_1988.pd
 24. Tošović, Branko. Ruska gramatika u poređenju sa srpskohrvatskom. Sarajevo: Svjetlost, 1988. 427 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Ruska_gramatika_u_poredjenju_SH_1988.pdf
 25. Tošović 2017: Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićeva Gospođica. Andrićs Fräulein / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz - Beograd - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2017. – 792 s./S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext - Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 10)
 26. Tošović 2017: Tošović, Branko; (ur./Hg). Ćopićeva poetika prostora / Ćopićs Poetik des Raumes. Graz - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2017. – 310 s./S. (Ćopić-Projekt - Ćopićev projekat, knj. 6)
 27. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićevi Znakovi. Andrićs Zeichen / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2016. 812 s./S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 9) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andricevi_Znakovi_2016.pdf
 28. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Djetinjstvo, mladost i starost u Ćopićevom stvaralaštvu / Kindheit, Jugend und Alter im Werk von Branko Ćopić. Graz - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2016. 292 s./S. (Ćopić-Projekt - Ćopićev projekat, knj. 5) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic_Djetinjstvo_starost_2016.pdf
 29. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.). Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Kommission für Stilistik beim Internationelen Slawistenkomitee, 2016. 304 S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Wonisch_Stilist_Sammelband_2016.pdf
 30. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Das Leben der Jugendlichen im Internet. Sprachliche, literarische, kulturelle und gesellschaftliche Aspekte. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. 202 S. (Neue slawistische Horizonte, Bd. 4) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Neue-Horizonte/publikationen.html
 31. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.). Wortbildung und Internet – Словообразование и интернет – Tvorba riječi i Internet. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Kommission für Wortbildung beim Internationalen Slawistenkomitee, 2016. 525 S.
 32. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (Hg.). Ranko Risojević. Der bosnische Scharfrichter / Arno Wonisch. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2015. 245 S. (Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.) Slawische Narrationen. Bd 1.) Original: Ranko Risojević. Bosanski dželat. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Risojevic_Bosnischer_Scharfrichter.pdf
 33. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićeva Avlija. Andrićs Hof / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2015. 1014 s./S. (Andrić-Initative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, tom 8) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andriceva_Avlija_2015.pdf
 34. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Žena – muškarac: dva svijeta, dva motiva, dva izraza u djelima Branka Ćopića / Frau – Mann: zwei Welten, zwei Motive, zwei Ausdrucksarten in den Werken von Branko Ćopić. Graz – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2015. 373 s./S. (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 4) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic_Zena-muskarac_2015.pdf
 35. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Blaže Koneski / Блаже Конески: Parallelen / Паралели. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 2015. 359 S./с. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koneski_Parallele-Paraleli_2015.pdf
 36. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Paradoxa in den slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015. 139 S. (Neue slawistische Horizonte, Bd. 3) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Neue-Horizonte/publikationen.html
 37. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Andrićeva Hronika. Andrićs Chronik / Branko Tošović (Ur./Hg.). Graz - Banjaluka - Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris, 2014. 1077 s./S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 7) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andriceva_Hronika_2014.pdf
 38. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Ћопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру / Modellierung der Realität mittels Humor und Satire bei Branko Ćopić. Graz – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2014. 520 s./S. (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 3) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copicev_Humor_satira_2014.pdf
 39. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Hg.). Slawistisches zu Sprache, Literatur und Kultur. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2014. Band 2 – 308 S. (Neue slawistische Horizonte, Bd.2) http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7664-3.htm
 40. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/5: 2005–2012. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2013. 588 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-5_2013.pdf
 41. Tošović, Branko. Andrićeva ćuprija. Andrićs Brücke / Branko Tošović (Ur./Hg.). Grac - Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige, 2013. 1043 s./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 6) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andriceva_cuprija_2013.pdf
 42. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima. Graz – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2013. 423 S./s. (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 2) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic_Lirski_dozivljaj_svijeta_2013.pdf
 43. Tošović, Branko; Тошовиќ, Бранко (Hg./ur.). Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во корпусот Гралис / Poetik, Stilistik und Linguistik der Texte von Blaže Koneski im Gralis-Korpus. Грац – Скопје / Graz – Skopje: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје – Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје, 2013. 246 S./с. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Koneski_Poetikata-Stilistikata_Lingvistikata-2013.pdf
 44. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Wort – Text – Stil. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013. Bd. 1 – 222 S. (Neue slawistische Horizonte) http://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-7040-5.htm
 45. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (Ur./Hg.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise des Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 2 / Band 2. Graz – Zagreb: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Izvori, 2012. 632 s./S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Hrvatski%20pogledi_2_2012.pdf
 46. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/4: 1990-2004. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2012. 637 s./S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-4_2012.pdf
 47. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Ivo Andrić – Literat und Diplomat im Schatten zweier Weltkriege (1925–1941) - Ivo Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941). Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2012. 606 S./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 5) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Literat-Diplomat_1925-1941_2012.pdf
 48. Tošović, Branko; (Ur./Hg.). Poetika, stilistika i lingvistika pripovijedanja Branka Ćopića / Poetik, Stilistik und Linguistik der Erzählens von Branko Ćopić. Graz - Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, 2012. 389 s./S. (Ćopić-Projekt – Ćopićev projekat, knj. 1) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Copic-Poetika_stilistika_lingvistika_pripov_2012.pdf
 49. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/3. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011. 803 s./S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-3_2011.pdf
 50. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011. 761 s./S. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 4) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_K.u.K.Periode_1982-1922_2011.pdf
 51. Tošović, Branko; Wonisch, Arno (Ur./Hg.). Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika / Die kroatische Sichtweise der Verhältnisses zwischen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen. Svezak 1 / Band 1. Graz – Zagreb: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Izvori, 2010. Svezak 1. 439 s./S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Hrvatski%20pogledi_1_2010.pdf
 52. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/1 / Tošović, Branko; Wonisch, Arno. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2010. 737 s./S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-1_2010.pdf
 53. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (ur.). Srpski pogledi na odnose između srpskog, hrvatskog i bošnjačkoga jezika / Serbische Sichtweisen des Verhältnisses zwischen dem Serbischen, Kroatischen und Bosniakischen. Knjiga I/2. Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2010. 535 s./S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Srpski_pogledi_1-2_2010.pdf
 54. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923-1924) / Grački opus Iva Andrića (1923-1924). – Graz/Grac – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2010. 535 S./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 3) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Grazer_Opus_1923-1924_2010.pdf
 55. Tošović, Branko (Hg.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Grammatik / Branko Tošović (Hg.). Wien, Münster, Berlin: LitVerlag, 2010. 546 S. (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 3) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_BKS-Unterschiede_Grammatik_2010_3.pdf
 56. Tošović, Branko; Wonisch, Arno; (Ur./Hg.). Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Die bosniakische Sichtweise der Unterschiede zwischen dem Bosnischen, Kroatischen und Serbischen. Graz – Sarajevo: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Institut za jezik, 2009 s./S. 481. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic-Wonisch_Bosnjacki_pogledi_2009.pdf
 57. Tošović, Branko; (Hg./ur.). Ivo Andrić: Graz - Österreich – Europa (Grac – Austrija – Evropa). Graz/Grac. Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Beogradska knjiga, 2009. 2, 286 S./s. (Andrić-Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu, knj. 2) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Andric_Graz_Oesterreich-Europa_2009.pdf
 58. Tošović, Branko (Hg.). Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen: Lexik – Wortbildung – Phraseologie / Branko Tošović (Hg.). Wien, Münster, Berlin: LitVerlag, 2009. 513 S. (Slawische Sprachkorrelationen, Bd. 2) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_BKS-Unterschiede_Lexik_2009_2.pdf
 59. Tošović, Branko; (Hg.). Die grammatischen Korrelationen: Grazer Linguistische Slawistentage (GraLiS-1999). Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, 1999. 348 S. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Die_gramm_Korrelationen_1999.pdf
 60. Tošović, Branko; (ur.). Mama, neću u podrum: Pripr. Razija Lagumdžija. Sarajevo: Veselin Masleša, Prva dječija ambasada, 1992. 110 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Mama_necu_u_podrum_1992.pdf
 61. Дуличенко, А. Д.; Тошович Бранко; (ред./ured.). Славяно-славянские и славяно-финно-угорские сопоставления / Slovensko-slovenska i slovensko-ugrofinska poređenja. Slavica Tartuensia 3 – вып. 932. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1991. 206 с. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та) http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Dulicenko_Tosovic_Slavica_Tartuensia_1991.pdf
 62. Tošović, Branko; (ur.). Jezik i stil sredstava informisanja. Sarajevo: Društvo za primijenjenu lingvistiku BiH, Filozofski fakultet, Institut za jezik, Odsjek za žurnalistiku FPN, Udruženje novinara BiH, Svjetlost, 1991. 165 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Jezik_i_stil_sredstava_informisanja_1991.pdf
 63. Tošović, Branko; (ur.). Funkcionisanje jezika u višenacionalnim zemljama. Sarajevo – Moskva: Filozofski fakultet, Institut za jezik, Institut za proučavanje nacionalnih odnosa, Naučni savjet „Jezik i društvo“ Odjeljenja za knj. i jezik AN SSSR, Inst. za lingvistiku AN SSSR, Inst. za ruski j. AN SSSR, 1990. 230 s. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Funkcionisanje%20jezika_u_visenac_zemljama_1990.pdf
 64. Тошович Бранко; Дуличенко А. Д.; (ред.). Славянские литературные языки и историография славяноведения. Slavica Tartuensia 2. Тарту: 1988. 205 с. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та)
 65. http://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Slaw-Narrationen/index.html Slawistische Narrationen • Slovenske/Slavenske naracije / Slovenske/Slavenske naracije • Slavяnskie narracii

Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi izvor]