Ankhesenpaaten Tasherit

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Ankhesenpaaten Tasherit (ili Ankhesenpaaten-ta-sherit) bila je kći Ankhesenamuna. Njen otac je mogao biti drevni egipatski faraon Akhenaten, oca i supruga Ankhesenamun, odnosno Akhenatenov suvladar i nasljednik, faraon Smenkhkare.

Njeno ime znači "Ankhesenpaaten Mlađa". Neki egiptolozi smatraju da je to posljedica činjenice što se s, obzirom na monoteistički kult Atena, smanjio izbor dozvoljenih kraljevskih imena na egipatskom dvoru.

Ankhesenpaaten Tasherit je rođena u posljednjoj godini Akhenatenove vladavine, te se to smatra važnim indikatorom duljine vladavine tog faraona. S obzirom da je Ankhesenamun rođena oko 5. godine Akhenatenove vladavine, najranija godina kada je mogla roditi vlastito dijete je 17. godina Akhenatove vladavine, u dobi od 12 godina.

Ankhesenpaaten Tasherit je arheolozima poznata od 1938. godine, kada je talatat s njenom slikom i imenom pronađen u Hermopolisu.