Američki univerzitet na Kosovu

Izvor: Wikipedia

Američki univerzitet na Kosovu osnovan je 2002. godine, a 2008. je imao 450 studenata.