ATC kod A16

Izvor: Wikipedia
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
ATC kodovi
A Alimentarni trakt i metabolizam
A01 Stomatološki preparati
A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu
A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
A04 Antiemetici
A05 Terapija žuča i jetre
A06 Laksativi
A07 Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi
A08 Preparati protiv gojaznosti, osim proizvoda za dijetu
A09 Digestivi, uključujući enzime
A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes
A11 Vitamini
A12 Mineralni suplementi
A13 Tonici
A14 Anabolički agensi za sistemsku upotrebu
A15 Stimulansi apetita
A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

ATC kod A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa A16 je deo anatomske grupe A Alimentarni trakt i metabolizam.[1]

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QA16...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

A16A Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

A16AA Aminokiseline i derivati

A16AA01 Levokarnitin
A16AA02 Ademetionin
A16AA03 Levoglutamid
A16AA04 Merkaptamin
A16AA05 Kargluminska kiselina
A16AA06 Betain
QA16AA51 Levokarnitin, kombinacije

A16AB Enzimi

A16AB01 Algluceraza
A16AB02 Imigluceraza
A16AB03 Agalzidaza alfa
A16AB04 Agalzidaza beta
A16AB05 Laronidaza
A16AB06 Sakrozidaza
A16AB07 Alglukozidaza alfa
A16AB08 Galsulfaza
A16AB09 Idursulfaza
A16AB10 Velagluceraza alfa
A16AB11 Taligluceraza alfa

A16AX Razni proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

A16AX01 Tioktinska kiselina
A16AX02 Anetol trition
A16AX03 Natrijum fenilbutirat
A16AX04 Nitisinon
A16AX05 Cink acetat
A16AX06 Miglustat
A16AX07 Sapropterin
A16AX08 Teduglutid

QA16Q Drugi proizvodi za veterinasku primenu za alimentarni trakt i metabolizam

QA16QA Lekovi za tretman acetonemije

QA16QA01 Propilen glikol
QA16QA02 Natriju propionat
QA16QA03 Glicerol
QA16QA04 Amonijum laktat
QA16QA05 Klanobutin
QA16QA52 Natrijum propionat, kombinacije

Reference[uredi | uredi kod]

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.