Šablon:Infokutija politička stranka

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Infokutija politička stranka
Ikona za dokumentaciju Dokumentacija šablona[pogledaj] [uredi] [istorija] [osvježi]
{{Infokutija politička stranka
| ime       = 
| ime_domaće   = 
| logo      = 
| logo_širina   = 
| bojakod     = #??????
| predsjednik   = 
| osnivač     = 
| vođa1_titula  = 
| vođa1_ime    = 
| osnivanje    = {{Start date and years ago|GGGG|MM|DD|df=y}}
| ideologija   = 
| pozicija    = 
| podmladak    = 
| sjedište    = 
| boje      = 
| međunarodna   = 
| mandata1_naslov = 
| mandata1    = {{Infokutija politička stranka/mandata|???|???|hex=#??????}}
| mandata2_naslov = 
| mandata2    = 
| website     = 
}}

insert description here

[Uredi TemplateData]

Šablonski parametri

ParametarOpisTipStatus
jez1jez1

Nizobavezno
jez2jez2

Nizobavezno
jez3jez3

Nizobavezno
jez4jez4

Nizobavezno
wing1_titlewing1_title

Nizobavezno
wing2_titlewing2_title

Nizobavezno
wing3_titlewing3_title

Nizobavezno
affiliation1_titleaffiliation1_title

Nizobavezno
11

Nizneobavezno
imeime

Nizneobavezno
ime_srpskohrvatskiime_srpskohrvatski

Nizneobavezno
ime_strankeime_stranke

Nizneobavezno
ime_partijeime_partije

Nizneobavezno
ime_domaćeime_domaće

Nizneobavezno
bojakodbojakod

Nizneobavezno
logo strankelogo stranke

Nizneobavezno
logo_strankelogo_stranke

Nizneobavezno
logologo

Nizneobavezno
opisopis

Nizneobavezno
ime_jez1ime_jez1

Nizneobavezno
ime_jez2ime_jez2

Nizneobavezno
ime_jez3ime_jez3

Nizneobavezno
ime_jez4ime_jez4

Nizneobavezno
raspuštenaraspuštena

Nizneobavezno
vođavođa

Nizneobavezno
predsjedateljpredsjedatelj

Nizneobavezno
predsjednikpredsjednik

Nizneobavezno
generalni_sekretargeneralni_sekretar

Nizneobavezno
sekretarsekretar

Nizneobavezno
glasnogovornikglasnogovornik

Nizneobavezno
portparolportparol

Nizneobavezno
osnivačosnivač

Nizneobavezno
vođa1_titulavođa1_titula

Nizneobavezno
vođa1_imevođa1_ime

Nizneobavezno
vođa2_titulavođa2_titula

Nizneobavezno
vođa2_imevođa2_ime

Nizneobavezno
vođa3_titulavođa3_titula

Nizneobavezno
vođa3_imevođa3_ime

Nizneobavezno
vođa4_titulavođa4_titula

Nizneobavezno
vođa4_imevođa4_ime

Nizneobavezno
vođa5_titulavođa5_titula

Nizneobavezno
vođa5_imevođa5_ime

Nizneobavezno
sloganslogan

Nizneobavezno
osnovanaosnovana

Nizneobavezno
osnivanjeosnivanje

Nizneobavezno
raspuštanjeraspuštanje

Nizneobavezno
spajanjespajanje

Nizneobavezno
odvajanjeodvajanje

Nizneobavezno
prethodnikprethodnik

Nizneobavezno
prethodnicaprethodnica

Nizneobavezno
prethodiprethodi

Nizneobavezno
spojena_uspojena_u

Nizneobavezno
nasljedniknasljednik

Nizneobavezno
nasljednicanasljednica

Nizneobavezno
slijedislijedi

Nizneobavezno
sjedištesjedište

Nizneobavezno
glasiloglasilo

Nizneobavezno
studentsko_krilostudentsko_krilo

Nizneobavezno
podmladakpodmladak

Nizneobavezno
wing1wing1

Nizneobavezno
wing2wing2

Nizneobavezno
wing3wing3

Nizneobavezno
članstvo_godinačlanstvo_godina

Nizneobavezno
članstvočlanstvo

Nizneobavezno
ideologijaideologija

Nizneobavezno
pozicijapozicija

Nizneobavezno
religijareligija

Nizneobavezno
nacionalnanacionalna

Nizneobavezno
međunarodnameđunarodna

Nizneobavezno
međunarodna afilijacijameđunarodna afilijacija

Nizneobavezno
evropskaevropska

Nizneobavezno
evropska afilijacijaevropska afilijacija

Nizneobavezno
europarleuroparl

Nizneobavezno
evropska parlamentarna grupaevropska parlamentarna grupa

Nizneobavezno
affiliation1affiliation1

Nizneobavezno
bojaboja

Nizneobavezno
blank1_titulablank1_titula

Nizneobavezno
blank_titulablank_titula

Nizneobavezno
blank1blank1

Nizneobavezno
blank1_infoblank1_info

Nizneobavezno
blank_infoblank_info

Nizneobavezno
blank2_titulablank2_titula

Nizneobavezno
blank2blank2

Nizneobavezno
blank2_infoblank2_info

Nizneobavezno
blank3_titulablank3_titula

Nizneobavezno
blank3blank3

Nizneobavezno
blank3_infoblank3_info

Nizneobavezno
mandata1_naslovmandata1_naslov

Nizneobavezno
mandata1mandata1

Nizneobavezno
mandata2_naslovmandata2_naslov

Nizneobavezno
mandata2mandata2

Nizneobavezno
mandata3_naslovmandata3_naslov

Nizneobavezno
mandata3mandata3

Nizneobavezno
mandata4_naslovmandata4_naslov

Nizneobavezno
mandata4mandata4

Nizneobavezno
mandata5_naslovmandata5_naslov

Nizneobavezno
mandata5mandata5

Nizneobavezno
mandata6_naslovmandata6_naslov

Nizneobavezno
mandata6mandata6

Nizneobavezno
mandata7_naslovmandata7_naslov

Nizneobavezno
mandata7mandata7

Nizneobavezno
mandata8_naslovmandata8_naslov

Nizneobavezno
mandata8mandata8

Nizneobavezno
simbolsimbol

Nizneobavezno
websitewebsite

Nizneobavezno
zastavazastava

Nizneobavezno
statestate

Nizneobavezno
countrycountry

Nizneobavezno
country_dab1country_dab1

Nizneobavezno
parties_dab1parties_dab1

Nizneobavezno
elections_dab1elections_dab1

Nizneobavezno
country2country2

Nizneobavezno
country_dab2country_dab2

Nizneobavezno
parties_dab2parties_dab2

Nizneobavezno
elections_dab2elections_dab2

Nizneobavezno
footnotesfootnotes

Nizneobavezno
colorcodecolorcode

Nizneobavezno
activeactive

Nizneobavezno
alliesallies

Nizneobavezno
bgcolorbgcolor

Nizneobavezno
colorcolor

Nizneobavezno
colourcolour

Nizneobavezno
convenorconvenor

Nizneobavezno
deputydeputy

Nizneobavezno
deputy leaderdeputy leader

Nizneobavezno
disbandeddisbanded

Nizneobavezno
DissolvedDissolved

Nizneobavezno
euparleuparl

Nizneobavezno
european_affiliationeuropean_affiliation

Nizneobavezno
european parliament groupeuropean parliament group

Nizneobavezno
european_parliament_groupeuropean_parliament_group

Nizneobavezno
frenchfrench

Nizneobavezno
holds_governmentholds_government

Nizneobavezno
in_officein_office

Nizneobavezno
int_alignmentint_alignment

Nizneobavezno
international affiliationinternational affiliation

Nizneobavezno
international_affiliationinternational_affiliation

Nizneobavezno
vođa6_titulavođa6_titula

Nizneobavezno
vođa6_imevođa6_ime

Nizneobavezno
vođasvođas

Nizneobavezno
membersmembers

Nizneobavezno
membership yearmembership year

Nizneobavezno
military_wingmilitary_wing

Nizneobavezno
MPsMPs

Nizneobavezno
natassemblynatassembly

Nizneobavezno
party_articletitulaparty_articletitula

Nizneobavezno
party articletitulaparty articletitula

Nizneobavezno
party logoparty logo

Nizneobavezno
party imeparty ime

Nizneobavezno
party_name_cyrparty_name_cyr

Nizneobavezno
party_name_latparty_name_lat

Nizneobavezno
party_nativeparty_native

Nizneobavezno
party_wikicolouridparty_wikicolourid

Nizneobavezno
political positionpolitical position

Nizneobavezno
political_positionpolitical_position

Nizneobavezno
preceded bypreceded by

Nizneobavezno
preceded_bypreceded_by

Nizneobavezno
seats_houseseats_house

Nizneobavezno
CONGseatsCONGseats

Nizneobavezno
ILESseatsILESseats

Nizneobavezno
NORDseatsNORDseats

Nizneobavezno
SUDseatsSUDseats

Nizneobavezno
secretarysecretary

Nizneobavezno
senatesenate

Nizneobavezno
socialpolicysocialpolicy

Nizneobavezno
social_policysocial_policy

Nizneobavezno
spokesmanspokesman

Nizneobavezno
succeeded bysucceeded by

Nizneobavezno
succeeded_bysucceeded_by

Nizneobavezno
youth armyouth arm

Nizneobavezno
yugo_affiliationyugo_affiliation

Nizneobavezno
website_addresswebsite_address

Nizneobavezno
website_titulawebsite_titula

Nizneobavezno


Possible defaults and aliases

"1": { "required": false } "jez1": { "required": true } "jez2": { "required": true } "jez3": { "required": true } "jez4": { "required": true } "wing1_title": { "required": true } "wing2_title": { "required": true } "wing3_title": { "required": true } "affiliation1_title": { "required": true } "ime": { "aliases": ["ime_srpskohrvatski"], "required": false } "ime_srpskohrvatski": { "aliases": ["ime_stranke"], "required": false } "ime_stranke": { "aliases": ["ime_partije"], "required": false } "ime_partije": { "default": "{{PAGENAME", "required": false } "ime_domaće": { "aliases": ["ime_domaće"], "required": false } "bojakod": { "required": false } "logo stranke": { "aliases": ["logo_stranke"], "required": false } "logo_stranke": { "aliases": ["logo"], "required": false } "logo": { "required": false } "opis": { "required": false } "ime_jez1": { "required": false } "ime_jez2": { "required": false } "ime_jez3": { "required": false } "ime_jez4": { "required": false } "raspuštena": { "aliases": ["raspuštanje"], "required": false } "vođa": { "required": false } "predsjedatelj": { "required": false } "predsjednik": { "required": false } "generalni_sekretar": { "aliases": ["sekretar"], "required": false } "sekretar": { "required": false } "glasnogovornik": { "aliases": ["portparol"], "required": false } "portparol": { "required": false } "osnivač": { "required": false } "vođa1_titula": { "required": false } "vođa1_ime": { "required": false } "vođa2_titula": { "required": false } "vođa2_ime": { "required": false } "vođa3_titula": { "required": false } "vođa3_ime": { "required": false } "vođa4_titula": { "required": false } "vođa4_ime": { "required": false } "vođa5_titula": { "required": false } "vođa5_ime": { "required": false } "slogan": { "required": false } "osnovana": { "aliases": ["osnivanje"], "required": false } "osnivanje": { "required": false } "raspuštanje": { "required": false } "spajanje": { "required": false } "odvajanje": { "required": false } "prethodnik": { "aliases": ["prethodnica"], "required": false } "prethodnica": { "aliases": ["prethodi"], "required": false } "prethodi": { "required": false } "spojena_u": { "required": false } "nasljednik": { "aliases": ["nasljednica"], "required": false } "nasljednica": { "aliases": ["slijedi"], "required": false } "slijedi": { "required": false } "sjedište": { "required": false } "glasilo": { "required": false } "studentsko_krilo": { "required": false } "podmladak": { "required": false } "wing1": { "required": false } "wing2": { "required": false } "wing3": { "required": false } "članstvo_godina": { "required": false } "članstvo": { "required": false } "ideologija": { "required": false } "pozicija": { "required": false } "religija": { "required": false } "nacionalna": { "required": false } "međunarodna": { "aliases": ["međunarodna afilijacija"], "required": false } "međunarodna afilijacija": { "required": false } "evropska": { "aliases": ["evropska afilijacija"], "required": false } "evropska afilijacija": { "required": false } "europarl": { "aliases": ["evropska parlamentarna grupa"], "required": false } "evropska parlamentarna grupa": { "required": false } "affiliation1": { "required": false } "boja": { "required": false } "blank1_titula": { "aliases": ["blank_titula"], "required": false } "blank_titula": { "required": false } "blank1": { "aliases": ["blank1_info"], "required": false } "blank1_info": { "aliases": ["blank_info"], "required": false } "blank_info": { "required": false } "blank2_titula": { "required": false } "blank2": { "aliases": ["blank2_info"], "required": false } "blank2_info": { "required": false } "blank3_titula": { "required": false } "blank3": { "aliases": ["blank3_info"], "required": false } "blank3_info": { "required": false } "mandata1_naslov": { "required": false } "mandata1": { "required": false } "mandata2_naslov": { "required": false } "mandata2": { "required": false } "mandata3_naslov": { "required": false } "mandata3": { "required": false } "mandata4_naslov": { "required": false } "mandata4": { "required": false } "mandata5_naslov": { "required": false } "mandata5": { "required": false } "mandata6_naslov": { "required": false } "mandata6": { "required": false } "mandata7_naslov": { "required": false } "mandata7": { "required": false } "mandata8_naslov": { "required": false } "mandata8": { "required": false } "simbol": { "required": false } "website": { "required": false } "zastava": { "required": false } "state": { "aliases": ["country"], "required": false } "country": { "required": false } "country_dab1": { "required": false } "parties_dab1": { "required": false } "elections_dab1": { "required": false } "country2": { "required": false } "country_dab2": { "required": false } "parties_dab2": { "required": false } "elections_dab2": { "required": false } "footnotes": { "required": false } "colorcode": { "required": false } "active": { "required": false } "allies": { "required": false } "bgcolor": { "required": false } "color": { "aliases": ["colour"], "required": false } "colour": { "required": false } "convenor": { "required": false } "deputy": { "required": false } "deputy leader": { "required": false } "disbanded": { "required": false } "Dissolved": { "required": false } "euparl": { "required": false } "european_affiliation": { "aliases": ["european_affiliation"], "required": false } "european parliament group": { "aliases": ["european_parliament_group"], "required": false } "european_parliament_group": { "required": false } "french": { "required": false } "holds_government": { "required": false } "in_office": { "required": false } "int_alignment": { "required": false } "international affiliation": { "aliases": ["international_affiliation"], "required": false } "international_affiliation": { "required": false } "vođa6_titula": { "required": false } "vođa6_ime": { "required": false } "vođas": { "required": false } "members": { "required": false } "membership year": { "required": false } "military_wing": { "required": false } "MPs": { "required": false } "natassembly": { "required": false } "party_articletitula": { "aliases": ["party articletitula"], "required": false } "party articletitula": { "required": false } "party logo": { "required": false } "party ime": { "required": false } "party_name_cyr": { "required": false } "party_name_lat": { "required": false } "party_native": { "required": false } "party_wikicolourid": { "required": false } "political position": { "aliases": ["political_position"], "required": false } "political_position": { "required": false } "preceded by": { "aliases": ["preceded_by"], "required": false } "preceded_by": { "required": false } "seats_house": { "required": false } "CONGseats": { "required": false } "ILESseats": { "required": false } "NORDseats": { "required": false } "SUDseats": { "required": false } "secretary": { "required": false } "senate": { "required": false } "socialpolicy": { "aliases": ["social_policy"], "required": false } "social_policy": { "required": false } "spokesman": { "required": false } "succeeded by": { "aliases": ["succeeded_by"], "required": false } "succeeded_by": { "required": false } "youth arm": { "required": false } "yugo_affiliation": { "required": false } "website_address": { "required": false } "website_titula": { "required": false }