Šablon:Infokutija politička stranka

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Infokutija politička stranka
[pogledaj] [uredi] [vidi stare izmjene] [osvježi] Documentation icon Dokumentacija šablona
{{Infokutija politička stranka
| ime       = 
| ime_domaće   = 
| logo      = 
| logo_širina   = 
| bojakod     = #??????
| predsjednik   = 
| osnivač     = 
| vođa1_titula  = 
| vođa1_ime    = 
| osnivanje    = {{Start date and years ago|GGGG|MM|DD|df=y}}
| ideologija   = 
| pozicija    = 
| podmladak    = 
| sjedište    = 
| boje      = 
| međunarodna   = 
| mandata1_naslov = 
| mandata1    = {{Infokutija politička stranka/mandata|???|???|hex=#??????}}
| mandata2_naslov = 
| mandata2    = 
| website     = 
}}

insert description here

Parametri šablona

ParametarOpisVrstaStatus
jez1jez1

Tekstobavezno
jez2jez2

Tekstobavezno
jez3jez3

Tekstobavezno
jez4jez4

Tekstobavezno
wing1_titlewing1_title

Tekstobavezno
wing2_titlewing2_title

Tekstobavezno
wing3_titlewing3_title

Tekstobavezno
affiliation1_titleaffiliation1_title

Tekstobavezno
11

Tekstneobavezno
imeime

Tekstneobavezno
ime_srpskohrvatskiime_srpskohrvatski

Tekstneobavezno
ime_strankeime_stranke

Tekstneobavezno
ime_partijeime_partije

Tekstneobavezno
ime_domaćeime_domaće

Tekstneobavezno
bojakodbojakod

Tekstneobavezno
logo strankelogo stranke

Tekstneobavezno
logo_strankelogo_stranke

Tekstneobavezno
logologo

Tekstneobavezno
opisopis

Tekstneobavezno
ime_jez1ime_jez1

Tekstneobavezno
ime_jez2ime_jez2

Tekstneobavezno
ime_jez3ime_jez3

Tekstneobavezno
ime_jez4ime_jez4

Tekstneobavezno
raspuštenaraspuštena

Tekstneobavezno
vođavođa

Tekstneobavezno
predsjedateljpredsjedatelj

Tekstneobavezno
predsjednikpredsjednik

Tekstneobavezno
generalni_sekretargeneralni_sekretar

Tekstneobavezno
sekretarsekretar

Tekstneobavezno
glasnogovornikglasnogovornik

Tekstneobavezno
portparolportparol

Tekstneobavezno
osnivačosnivač

Tekstneobavezno
vođa1_titulavođa1_titula

Tekstneobavezno
vođa1_imevođa1_ime

Tekstneobavezno
vođa2_titulavođa2_titula

Tekstneobavezno
vođa2_imevođa2_ime

Tekstneobavezno
vođa3_titulavođa3_titula

Tekstneobavezno
vođa3_imevođa3_ime

Tekstneobavezno
vođa4_titulavođa4_titula

Tekstneobavezno
vođa4_imevođa4_ime

Tekstneobavezno
vođa5_titulavođa5_titula

Tekstneobavezno
vođa5_imevođa5_ime

Tekstneobavezno
sloganslogan

Tekstneobavezno
osnovanaosnovana

Tekstneobavezno
osnivanjeosnivanje

Tekstneobavezno
raspuštanjeraspuštanje

Tekstneobavezno
spajanjespajanje

Tekstneobavezno
odvajanjeodvajanje

Tekstneobavezno
prethodnikprethodnik

Tekstneobavezno
prethodnicaprethodnica

Tekstneobavezno
prethodiprethodi

Tekstneobavezno
spojena_uspojena_u

Tekstneobavezno
nasljedniknasljednik

Tekstneobavezno
nasljednicanasljednica

Tekstneobavezno
slijedislijedi

Tekstneobavezno
sjedištesjedište

Tekstneobavezno
glasiloglasilo

Tekstneobavezno
studentsko_krilostudentsko_krilo

Tekstneobavezno
podmladakpodmladak

Tekstneobavezno
wing1wing1

Tekstneobavezno
wing2wing2

Tekstneobavezno
wing3wing3

Tekstneobavezno
članstvo_godinačlanstvo_godina

Tekstneobavezno
članstvočlanstvo

Tekstneobavezno
ideologijaideologija

Tekstneobavezno
pozicijapozicija

Tekstneobavezno
religijareligija

Tekstneobavezno
nacionalnanacionalna

Tekstneobavezno
međunarodnameđunarodna

Tekstneobavezno
međunarodna afilijacijameđunarodna afilijacija

Tekstneobavezno
evropskaevropska

Tekstneobavezno
evropska afilijacijaevropska afilijacija

Tekstneobavezno
europarleuroparl

Tekstneobavezno
evropska parlamentarna grupaevropska parlamentarna grupa

Tekstneobavezno
affiliation1affiliation1

Tekstneobavezno
bojaboja

Tekstneobavezno
blank1_titulablank1_titula

Tekstneobavezno
blank_titulablank_titula

Tekstneobavezno
blank1blank1

Tekstneobavezno
blank1_infoblank1_info

Tekstneobavezno
blank_infoblank_info

Tekstneobavezno
blank2_titulablank2_titula

Tekstneobavezno
blank2blank2

Tekstneobavezno
blank2_infoblank2_info

Tekstneobavezno
blank3_titulablank3_titula

Tekstneobavezno
blank3blank3

Tekstneobavezno
blank3_infoblank3_info

Tekstneobavezno
mandata1_naslovmandata1_naslov

Tekstneobavezno
mandata1mandata1

Tekstneobavezno
mandata2_naslovmandata2_naslov

Tekstneobavezno
mandata2mandata2

Tekstneobavezno
mandata3_naslovmandata3_naslov

Tekstneobavezno
mandata3mandata3

Tekstneobavezno
mandata4_naslovmandata4_naslov

Tekstneobavezno
mandata4mandata4

Tekstneobavezno
mandata5_naslovmandata5_naslov

Tekstneobavezno
mandata5mandata5

Tekstneobavezno
mandata6_naslovmandata6_naslov

Tekstneobavezno
mandata6mandata6

Tekstneobavezno
mandata7_naslovmandata7_naslov

Tekstneobavezno
mandata7mandata7

Tekstneobavezno
mandata8_naslovmandata8_naslov

Tekstneobavezno
mandata8mandata8

Tekstneobavezno
simbolsimbol

Tekstneobavezno
websitewebsite

Tekstneobavezno
zastavazastava

Tekstneobavezno
statestate

Tekstneobavezno
countrycountry

Tekstneobavezno
country_dab1country_dab1

Tekstneobavezno
parties_dab1parties_dab1

Tekstneobavezno
elections_dab1elections_dab1

Tekstneobavezno
country2country2

Tekstneobavezno
country_dab2country_dab2

Tekstneobavezno
parties_dab2parties_dab2

Tekstneobavezno
elections_dab2elections_dab2

Tekstneobavezno
footnotesfootnotes

Tekstneobavezno
colorcodecolorcode

Tekstneobavezno
activeactive

Tekstneobavezno
alliesallies

Tekstneobavezno
bgcolorbgcolor

Tekstneobavezno
colorcolor

Tekstneobavezno
colourcolour

Tekstneobavezno
convenorconvenor

Tekstneobavezno
deputydeputy

Tekstneobavezno
deputy leaderdeputy leader

Tekstneobavezno
disbandeddisbanded

Tekstneobavezno
DissolvedDissolved

Tekstneobavezno
euparleuparl

Tekstneobavezno
european_affiliationeuropean_affiliation

Tekstneobavezno
european parliament groupeuropean parliament group

Tekstneobavezno
european_parliament_groupeuropean_parliament_group

Tekstneobavezno
frenchfrench

Tekstneobavezno
holds_governmentholds_government

Tekstneobavezno
in_officein_office

Tekstneobavezno
int_alignmentint_alignment

Tekstneobavezno
international affiliationinternational affiliation

Tekstneobavezno
international_affiliationinternational_affiliation

Tekstneobavezno
vođa6_titulavođa6_titula

Tekstneobavezno
vođa6_imevođa6_ime

Tekstneobavezno
vođasvođas

Tekstneobavezno
membersmembers

Tekstneobavezno
membership yearmembership year

Tekstneobavezno
military_wingmilitary_wing

Tekstneobavezno
MPsMPs

Tekstneobavezno
natassemblynatassembly

Tekstneobavezno
party_articletitulaparty_articletitula

Tekstneobavezno
party articletitulaparty articletitula

Tekstneobavezno
party logoparty logo

Tekstneobavezno
party imeparty ime

Tekstneobavezno
party_name_cyrparty_name_cyr

Tekstneobavezno
party_name_latparty_name_lat

Tekstneobavezno
party_nativeparty_native

Tekstneobavezno
party_wikicolouridparty_wikicolourid

Tekstneobavezno
political positionpolitical position

Tekstneobavezno
political_positionpolitical_position

Tekstneobavezno
preceded bypreceded by

Tekstneobavezno
preceded_bypreceded_by

Tekstneobavezno
seats_houseseats_house

Tekstneobavezno
CONGseatsCONGseats

Tekstneobavezno
ILESseatsILESseats

Tekstneobavezno
NORDseatsNORDseats

Tekstneobavezno
SUDseatsSUDseats

Tekstneobavezno
secretarysecretary

Tekstneobavezno
senatesenate

Tekstneobavezno
socialpolicysocialpolicy

Tekstneobavezno
social_policysocial_policy

Tekstneobavezno
spokesmanspokesman

Tekstneobavezno
succeeded bysucceeded by

Tekstneobavezno
succeeded_bysucceeded_by

Tekstneobavezno
youth armyouth arm

Tekstneobavezno
yugo_affiliationyugo_affiliation

Tekstneobavezno
website_addresswebsite_address

Tekstneobavezno
website_titulawebsite_titula

Tekstneobavezno


Possible defaults and aliases

"1": { "required": false } "jez1": { "required": true } "jez2": { "required": true } "jez3": { "required": true } "jez4": { "required": true } "wing1_title": { "required": true } "wing2_title": { "required": true } "wing3_title": { "required": true } "affiliation1_title": { "required": true } "ime": { "aliases": ["ime_srpskohrvatski"], "required": false } "ime_srpskohrvatski": { "aliases": ["ime_stranke"], "required": false } "ime_stranke": { "aliases": ["ime_partije"], "required": false } "ime_partije": { "default": "{{PAGENAME", "required": false } "ime_domaće": { "aliases": ["ime_domaće"], "required": false } "bojakod": { "required": false } "logo stranke": { "aliases": ["logo_stranke"], "required": false } "logo_stranke": { "aliases": ["logo"], "required": false } "logo": { "required": false } "opis": { "required": false } "ime_jez1": { "required": false } "ime_jez2": { "required": false } "ime_jez3": { "required": false } "ime_jez4": { "required": false } "raspuštena": { "aliases": ["raspuštanje"], "required": false } "vođa": { "required": false } "predsjedatelj": { "required": false } "predsjednik": { "required": false } "generalni_sekretar": { "aliases": ["sekretar"], "required": false } "sekretar": { "required": false } "glasnogovornik": { "aliases": ["portparol"], "required": false } "portparol": { "required": false } "osnivač": { "required": false } "vođa1_titula": { "required": false } "vođa1_ime": { "required": false } "vođa2_titula": { "required": false } "vođa2_ime": { "required": false } "vođa3_titula": { "required": false } "vođa3_ime": { "required": false } "vođa4_titula": { "required": false } "vođa4_ime": { "required": false } "vođa5_titula": { "required": false } "vođa5_ime": { "required": false } "slogan": { "required": false } "osnovana": { "aliases": ["osnivanje"], "required": false } "osnivanje": { "required": false } "raspuštanje": { "required": false } "spajanje": { "required": false } "odvajanje": { "required": false } "prethodnik": { "aliases": ["prethodnica"], "required": false } "prethodnica": { "aliases": ["prethodi"], "required": false } "prethodi": { "required": false } "spojena_u": { "required": false } "nasljednik": { "aliases": ["nasljednica"], "required": false } "nasljednica": { "aliases": ["slijedi"], "required": false } "slijedi": { "required": false } "sjedište": { "required": false } "glasilo": { "required": false } "studentsko_krilo": { "required": false } "podmladak": { "required": false } "wing1": { "required": false } "wing2": { "required": false } "wing3": { "required": false } "članstvo_godina": { "required": false } "članstvo": { "required": false } "ideologija": { "required": false } "pozicija": { "required": false } "religija": { "required": false } "nacionalna": { "required": false } "međunarodna": { "aliases": ["međunarodna afilijacija"], "required": false } "međunarodna afilijacija": { "required": false } "evropska": { "aliases": ["evropska afilijacija"], "required": false } "evropska afilijacija": { "required": false } "europarl": { "aliases": ["evropska parlamentarna grupa"], "required": false } "evropska parlamentarna grupa": { "required": false } "affiliation1": { "required": false } "boja": { "required": false } "blank1_titula": { "aliases": ["blank_titula"], "required": false } "blank_titula": { "required": false } "blank1": { "aliases": ["blank1_info"], "required": false } "blank1_info": { "aliases": ["blank_info"], "required": false } "blank_info": { "required": false } "blank2_titula": { "required": false } "blank2": { "aliases": ["blank2_info"], "required": false } "blank2_info": { "required": false } "blank3_titula": { "required": false } "blank3": { "aliases": ["blank3_info"], "required": false } "blank3_info": { "required": false } "mandata1_naslov": { "required": false } "mandata1": { "required": false } "mandata2_naslov": { "required": false } "mandata2": { "required": false } "mandata3_naslov": { "required": false } "mandata3": { "required": false } "mandata4_naslov": { "required": false } "mandata4": { "required": false } "mandata5_naslov": { "required": false } "mandata5": { "required": false } "mandata6_naslov": { "required": false } "mandata6": { "required": false } "mandata7_naslov": { "required": false } "mandata7": { "required": false } "mandata8_naslov": { "required": false } "mandata8": { "required": false } "simbol": { "required": false } "website": { "required": false } "zastava": { "required": false } "state": { "aliases": ["country"], "required": false } "country": { "required": false } "country_dab1": { "required": false } "parties_dab1": { "required": false } "elections_dab1": { "required": false } "country2": { "required": false } "country_dab2": { "required": false } "parties_dab2": { "required": false } "elections_dab2": { "required": false } "footnotes": { "required": false } "colorcode": { "required": false } "active": { "required": false } "allies": { "required": false } "bgcolor": { "required": false } "color": { "aliases": ["colour"], "required": false } "colour": { "required": false } "convenor": { "required": false } "deputy": { "required": false } "deputy leader": { "required": false } "disbanded": { "required": false } "Dissolved": { "required": false } "euparl": { "required": false } "european_affiliation": { "aliases": ["european_affiliation"], "required": false } "european parliament group": { "aliases": ["european_parliament_group"], "required": false } "european_parliament_group": { "required": false } "french": { "required": false } "holds_government": { "required": false } "in_office": { "required": false } "int_alignment": { "required": false } "international affiliation": { "aliases": ["international_affiliation"], "required": false } "international_affiliation": { "required": false } "vođa6_titula": { "required": false } "vođa6_ime": { "required": false } "vođas": { "required": false } "members": { "required": false } "membership year": { "required": false } "military_wing": { "required": false } "MPs": { "required": false } "natassembly": { "required": false } "party_articletitula": { "aliases": ["party articletitula"], "required": false } "party articletitula": { "required": false } "party logo": { "required": false } "party ime": { "required": false } "party_name_cyr": { "required": false } "party_name_lat": { "required": false } "party_native": { "required": false } "party_wikicolourid": { "required": false } "political position": { "aliases": ["political_position"], "required": false } "political_position": { "required": false } "preceded by": { "aliases": ["preceded_by"], "required": false } "preceded_by": { "required": false } "seats_house": { "required": false } "CONGseats": { "required": false } "ILESseats": { "required": false } "NORDseats": { "required": false } "SUDseats": { "required": false } "secretary": { "required": false } "senate": { "required": false } "socialpolicy": { "aliases": ["social_policy"], "required": false } "social_policy": { "required": false } "spokesman": { "required": false } "succeeded by": { "aliases": ["succeeded_by"], "required": false } "succeeded_by": { "required": false } "youth arm": { "required": false } "yugo_affiliation": { "required": false } "website_address": { "required": false } "website_titula": { "required": false }