Četvrta vojvođanska udarna brigada

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
4. vojvođanska udarna brigada
deo NOV i PO Jugoslavije
4. vojvođanska brigada.jpg
Ulazak boraca 4. vojvođanske brigade u Kladanj, 4. maja 1944.
Datum: 7. oktobar 1943.
Mesto: Bosutske šume
Nadimak: {{{nadimak}}}
Formacija: tri bataljona
Brojno stanje: 700 vojnika i oficira
Komandant: Marko Milanović
Polit. komesar: Milorad Mitrović Rade
Načelnik štaba: Svetislav Todorović Triša
Zamenik komand: Dušan Vukasović
Zam. pol. kom: Bogdan Vujošević
Ref. saniteta: {{{ref saniteta}}}
Učešće u bitkama: Šnešturm
Druga tuzlanska operacija NOVJ
Morović februara 1944.
Kladanj maja 1944.
Operacija Kamerjeger
Durmitorska operacija
Beogradska operacija
Sremski front
Virovitički mostobran
Odlikovanja: Orden partizanske zvezde
Orden zasluga za narod

Četvrta vojvođanska narodnooslobodilačka udarna brigada formirana je 7. oktobra 1943. godine u Bosutskim šumama, u blizini sela Višnjićeva, kod Šida. Odluku o formiranju brigade doneo je Glavni štab NOV i PO Vojvodine, 27. septembra.

Brigada je formirana od boraca iz Prvog i Drugog sremskog partizanskog odreda, kao i novih boraca. Iz Prvog sremskog odreda u brigadu je ušao kompletan Drugi bataljon i po jedna četa iz Prvog i Trećeg bataljona, a iz Drugog sremskog odreda kompletan Drugi bataljon. Na dan formiranja brigada je imala tri bataljona sa oko 700 boraca.

Prvi Štab brigade sačinjavali su - komandant Marko Milanović, politički komesar Milorad Mitrović Rade, zamenik komandanta Dušan Vukasović, zamenik političkog komesara Bogdan Vujošević, načelnik štaba Svetislav Todorović Cviša, intendant Svetozar Panić Brile, obaveštajni oficir Dimitrije Šešerinac Gedža (ubrzo ga zamenio Aleksandar Bakić Baco), referent saniteta Rosa Dmitrić i omladinski rukovodilac Nada Vidicki Zlata.

Od svog formiranja, oktobra 1943, pa do kraja rata, maja 1945. godine, brigada se nalazila u sastavu Šesnaeste vojovođanske divizije.

Za svoje zasluge tokom Narodnooslobodilačkog rata odlikovana je Ordenom partizanske zvezde i Ordenom zasluga za narod.

Ratni put Četvrte vjvođanske brigade[uredi - уреди | uredi kôd]

Narodni heroji Četvrte vjvođanske brigade[uredi - уреди | uredi kôd]

Troje boraca brigade je odlikovano Ordenom narodnog heroja:

Literatura[uredi - уреди | uredi kôd]

Partizanska spomenica 1941. Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


Spomenik „Sloboda“ na Iriškom vencu Vojvođanske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva vojvođanska brigada | Druga vojvođanska brigada | Treća vojvođanska brigada | Četvrta vojvođanska brigada | Peta vojvođanska brigada | Šesta vojvođanska brigada | Sedma vojvođanska brigada | Osma vojvođanska brigada | Deveta vojvođanska brigada | Deseta vojvođanska brigada | Jedanaesta vojvođanska brigada | Dvanaesta vojvođanska brigada | Trinaesta vojvođanska brigada | Četrnaesta vojvođanska brigada | Petnaesta vojvođanska brigada „Šandor Petefi“