Čabulja

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Čabulja
Čabulja
Čabulja
Nadmorska visina 1776 m (Velika Vlajna)
Države  Bosna i Hercegovina
Venac Dinarske planine
Čabulja na karti BiH
Čabulja

Čabulja je planina u Hercegovini između reke Neretve i njene desne pritoke Drežanke. Najviši vrh je Velika Vlajna 1776 m.

Građena je od mezozojskih krečnjaka, a delimično i od dolomita. Morfotektonski je produžetak planine Velež. Prema dolini Drežanke oštro je oivičena nekoliko stotina metara visokim tektonskim strmenima, dok prema jugozapadu prelazi u podgorinu. Snažna pleistocenska glacijacija ostavila je na mnogim mestima duž obe podgorine planine, a naručito duž jugozapadne velike komplekse morenskih nasipa.

Čabulja je uglavnom gola, krševita i bezvodna, sa malo obradive zemlje u uskim udolinama jugozapadne podgorine, gde se nalaze malobrojna rezbijena seoska naselja. U većem delu Čabulja je područje letnjih ispaša sa sezonskim stočarskim naseljima, mađu njima i stočara iz submediteranske zapadne Hercegovine.

Šablon:Klica-planine