Sh

Izvor: Wikipedia

Termin Sh ima više značenja.

  • .sh, Internet domen za Svetu Jelenu.
  • -SH, je tiolna funkcionala grupa
  • Born ljuska, komandna ljuska Juniksa
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.