Sh

Izvor: Wikipedia

Termin Sh ima više značenja.

  • .sh, Internet domen za Svetu Jelenu.
  • -SH, je tiolna funkcionala grupa
  • Born ljuska, komandna ljuska Juniksa
Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.