Revizionizam

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Revizionizam je izraz koji u najširem smislu označava nastojanje da se neki fenomen ili doktrina ponovno protumače, odnosno "revidiraju", na način koji u većoj ili manjoj mjeri odstupa od "pravovjernog" ili opće uvriježenog načina. Također se pod time podrazumijeva: