Rektor

Izvor: Wikipedia

Rektor (lat. starješina, upravitelj, upravnik, glavar, vođa, gospodar) može biti:

  1. upravitelj u starom Rimu (obično u vezama riječi);
  2. u Rimskom Carstvu, od Konstantina Velikog, u obliku rector provinciae, službena titula namjesnika pojedinih pokrajina (provincija), koji je bio podređen prefektima ili egzarsima;
  3. (također: rektur, rehtur, rištur) u srednjem vijeku u hrvatskim primorskim gradovima (i drugdje u Evropi) odgovorna osoba na različitim mjestima u crkvenoj ili svjetovnoj hijerarhiji;
  4. u srednjem vijeku, u nekim zemljama na zapadu, naziv sudskog administratora, [[guverner]a pokrajine i osobito gradskog načelnika (gradonačelnika, koji se također zove prior, comes, potestas;
  5. titula kneza u Dubrovačkoj Republici;
  6. od doba humanizma uobičajeni naziv za upravitelja višerazrednih srednjih škola (rector scholae), poglavar samostana, sjemeništa; upravitelj konvikta, svećeničkog kolegija ili zaklade;
  7. član vlade u Rijeci u doba vladavine Gabriela d'Annunzija (1919-1920);
  8. u crkvenoj hijerarhiji, u obliku rector ecclesiae, svećenik koji upravlja kancelarijom neke (ne župne crkve, zatim predstojnik ženskog samostana te starješina jezuitskog kolegija;
  9. naslov starješine univerziteta, predstojnik sveučilišta (i drugih visokih škola), redoviti profesor koji se bira na određeno vrijeme (jednu, dvije ili četiri godine) da bude na čelu savremenog sveučilišta (rector magnificus - "veličanstveni", "uzvišeni" - službena titula sveučilišnog rektora, katkada i u najvišem stupnju: rector magnificentissimus; lord rector u Škotskoj).

Za ženu rektora, naročito u Hrvatskoj, upotrebljava se riječ rektorica. Od riječi rektor nastalo je još nekoliko riječi: rektorat - čast i dostojanstvo rektora; rektorov ured; rektorstvo - djelatnost, služba rektora; prorektor.

Izvori[uredi - уреди]

Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.