Microsoft.NET

Izvor: Wikipedia

Microsoft .NET je termin koji se koristi za skupinu tehnologija i produkata iz Microsoft-a. Zajednička karakteristika svih ovih produkata i tehnologija je njihova ovisnost o Microsoft .NET Frameworku, jednoj od komponenata Windows operativnog sistema.