Mesija

Izvor: Wikipedia
Zbir članaka o
Star of David.svg        Lukhot Habrit.svg        Menora.svg
Judaizmu
Portal | Kategorija
Jevreji · Judaizam · Podele
Ortodoksni · Konzervativni · Reformistički
Haredi · Hasidski · Moderni Ortodoksni
Rekonstrukcionistički · Jevrejska Obnova
Rabinski · Humanistički · Karaite · Samaritanizam
Judaistička filozofija
Principi vere · Minjan · Kabala
Noanski Zakoni · Bog · Eshatologija · Mesija
Odabrani · Holokaust · Halakha · Kašrut
Skromnost · Cedaka · Moral · Musar
Sveti spisi
Tora · Tenak · Talmud · Midraš · Tosefta
Rabinska literatura · Kuzari · Mišne Tora
Tur · Šulčan Aruh · Mišnah Berurah
Ḥumash · Sidur · Piyutim · Zohar
Sveti gradovi
Jerusalem · Safed · Hebron · Tiberias
Važne ličnosti
Abraham · Sara · Isak · Rebeka ·
Jakov/Izrael · Rahel · Lea · Dvanaest plemena · Mojsije
Debora · Rut · Solomon · David
Hillel · Šamaj · Rabin Akiva · Princ Juda
Rav · Sadia Gaon · Rif · Raši · Tosafisti
Maimonidi · Namanidi · Josif Karo
Jevrejski život
Brit · Bar/Bat Micva · Šiduk · Brak
Nida · Naming · Pidjon HaBen · Smrt
Religijske uloge
Rabin · Rebe · Hazan
Koen/Sveštenik · Mašgia · Gabaj · Magid
Mohel · Bet din · Roš ješiva
Religije u Kehili i institucije
Sinagoga · Mikva · Gemah
Sakralni objekti
Sinagoga · Mikah · Sveti Hram / Tabernakl
Religiozni članci
Talit · Tefilin · Kipa · Sefer Tora
Cicit · Mezuza · Menora · Hanukia · Šofar
Četiri vrste · Kitel · Gartel · Jad
Jevrejske molitve i ceremonije
Šema · Amida · Aleinu · Kol Nidre
Kadiš · Halel · Ma Tovu · Havdalah
Judaizam i druge religije
Hrišćanstvo · Islam · "Judeo-Hrišćanstvo" · Agnosticizam
Abrahamske religije · Judeo-Paganizam · Religijski pluralizam
Povezane teme
Antisemitizam · Kritike
Filo-Semitizam · ropstvo · Ješiva · Cionizam
p  r  u

Mesija (heb: מָשִׁיחַ Māšîăḥ - pomazanik) je središnji eshatološki pojam judaizma, prihvaćen i u hrišćanstvu i islamu. Mesijom se naziva iskupitelj kojeg, u jednom ili drugom vidu, očekuju sve ove religije. U širem značenju, mesija označava svaku osloboditeljsku ili spasiteljsku ličnost i pridev mesijanski se koristi za sva učenja koja očekuju nekog da popravi stanje čovečanstva i sveta.[1]

Mesijanska nada i iščekivanje još uvek su jedan od temeljnih motiva jevrejske religije, iako je reformistički judaizam odbacio ideju o ličnom mesiji zamenivši je pojmom "mesijanskog doba" koje odlikuje univerzalna pravda i mir.

Judaizam[uredi - уреди]

Glavni članak: Pomazanje

U hebrejskoj bibliji, mesijom, odnosno pomazanikom, su nazivani kraljevi i sveštenici Izraela koji su pomazivani svetim uljem. Kraljevi i prvosveštenici su primali pomazanje kao znak nove službe, nakon čega su sticali zvanje pomazanika (1 S 10.1; Lv 8.12). U tom smislu je naziv korišćen (izuzetno) čak i za jednog stranca kao što je persijski kralj Kir (Iz 45.1). U razvijenoj jevrejskoj mesijanskoj eshatologiji, mesija se odnosi na vođu kojeg je Bog pomazao, i u nekim slučajevima, budućeg kralja Izraela, potomka Davidove loze, koji će ujediniti sva jevrejska plemena i osloboditi ih od strane vlasti.[2] Dolazak mesije će, kako se veruje, nevestiti mesijansko doba sveopšteg mira, sklada i pravde.[3] U judaizmu, mesija nije smatran Bogom niti sinom Boga.

Hrišćanstvo[uredi - уреди]

Glavni članak: Hristos

U grčkoj Septuaginti hebrejska reč mašiah se prevodi kao hristos (Χριστός)[4], što u hrišćanstvu postaje uobičajena titula za Isusa iz Nazareta, pokazujući hrišćansko poimanje njegove uloge. Naime, rani hrišćani su, za razliku od ostalih Jevreja, poverovali da je Isus dugo očekivani mesija, odnosno hristos.

U hrišćanstvu nalazimo elemente koji označavaju nešto specifično novo: u činjenici što mesija nije više moćan, pobjednički heroj, već se njegov smisao i dostojanstvo nalaze upravo u njegovoj patnji, u njegovoj smrti na križu.[5]

Islam[uredi - уреди]

Glavni članci: Isa i Mahdi

Islamska tradicija drži da je Isus (Isa), sin Marije, bio je zaista obećani prorok ili Mesija poslan semitskim jevrejskim plemenima Izraela. Muslimani veruji da će Isa uoči sudnjeg dana ponovo vratiti na Zemlju da uspostavi pravdu i pobedi "velikog obmanjivača", lažnog mesiju Dadžala.[6][7]

Izvori[uredi - уреди]

Vidi još[uredi - уреди]

Eksterni linkovi[uredi - уреди]