Magistrat

Izvor: Wikipedia

Magistrat je izraz koji u najširem smislu označava niže rangirane sudske ili upravne funkcionare koji su ovlašteni presuđivati u sporovima, donositi različita upravna rješenja ili pokretati postupke po službenoj dužnosti. U zemljama anglosaksonske pravne tradicije magistrat (engleski: magistrate) po svojoj ulozi obično odgovara sucu, iako je oblast kojom se bavi manje važnosti (npr. prekršaji umjesto krivičnih djela) te dužnost obavlja po skraćenom postupku uz daleko manje kvalifikacije nego što je to slučaj kod sudaca. U državama kontinentalnog prava magistratima se mogu nazivati i javni tužitelji, istražni suci, ali i činovnici lokalne uprave.

V. također[uredi - уреди]

Pravo
Scale of justice 2.svg
Pravni sistemi Anglosaksonsko pravo | Kontinentalno pravo | Običajno pravo | Vjersko pravo | Socijalističko pravo | Međunarodno pravo

Izvori prava Pravni propisi (Zakon | Zakonik | Tumačenje zakona)
Pravna praksa (Običaji | Precedentno pravo | Pravo pravičnosti)

Adjudikacija Javno pravo (Krivično/kazneno pravo | Ustavno pravo | Upravno pravo)
Privatno pravo (Građansko pravo | Obvezno pravo | Ugovori | Naknada štete | Nasljedno pravo i Trustovno pravo)
Sudovi (Akuzatorni sistem | Inkvizitorni sistem | Dokazi | Pravosuđe | Pravnici)

Jurisprudencija Filozofija prava | Prirodno pravo | Pravni pozitivizam | Pravni formalizam | Pravni realizam | Pravni interpretivizam | Feministička pravna teorija | Pravo i ekonomija | Kritičke pravne nauke | Komparativno pravo
V. također:Popis pravnih oblasti