Magistar

Izvor: Wikipedia

Magistar,

  • osoba koja je stekla prvi znanstveni stupanj (napisala i obranila magisterij); magistar znanosti - akademski naslov nakon završenoga poslijediplomskoga studija (tzv. trećeg stupnja) na sveučilištu (kratica mr. ili mr. sc.);
  • u najnovije vrijeme, naslov (uz naziv struke) za onoga koji je diplomirao na nekom fakultetu (npr. magistar farmacije);
  • u nekim zemljama, znanstveni stupanj; odgovara našem "profesor", osobito srednjoškolski.
  • (magister) u antičkom Rimu naziv za razne javne dužnosnike; glavar, javni službenik; učitelj;
  • (magister) u starom vijeku, ravnatelj; nastavnik; umjetnik;
  • u srednjem vijeku, poglavar duhovno-viteškog reda;
  • u srednjem vijeku, predavač tzv. "slobodnih" (humanističkih) znanosti;
  • titula ljekarnika; magistar farmacije (magister pharmaciae), diplomirani ljekarnik (farmaceut; kratica mr. ph.).

Usp. magistratura, magistra.

Izvori[uredi - уреди]

Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.