Linearno B pismo

Izvor: Wikipedia

Linearno B pismo je većim dijelom slogovni grafijski sustav koji se u drugoj polovici drugog tisućljeća pr. Kr. koristio za zapisivanje starog oblika grčkog jezika. Ne bilježi se opreka između duljine i kraćine sloga. Osim znakova slogovne vrijednosti, za neke frekventnije pojmove (kao npr. čovjek, žena, žito, kola, pehar) postoje i ideogrami koji predstavljaju čitave riječi. Postoje simboli za brojevne jedinice. Brojevni sustav je decimalan, ima znakova za razlomke.

Pismo je vjerojatno nastalo u kontinentalnoj Grčkoj gdje je kretsko linearno A pismo prilagođeno grčkom jeziku oko 16. st. pne. kada minojska kultura bilježi najveći procvat. Kasnijim je napredovanjem Mikene linearno B pismo preneseno na Kretu. Upravo su na Kreti, u Knosu, nađeni najstariji primjerci linearnog B pisma. Odnose se na doba vladavine Ahejaca u 15. st. pne. Jezik je grčki.

Sadržaj se pločica uglavnom odnosi na upravnu službu: donose se popisi imanja, zaliha hrane, zavjetnih darova božanstvima. Iz toga se može iščitati društveno uređenje: vladar upravlja podanicima i područjima uz pomoć upravitelja zaduženih za uredno vođenje knjiga.

Tablice na terenu nije lako uočiti. Duge su oko 10 centimetara i dosta tanke pa se lako mogu zamijeniti s ostatcima keramičkih predmeta. Znakovi su pomoću stilusa urezivani u meku glinu koja se sušila na suncu. Moguće je da se još pisalo na drvu i koži, ali se to u normalnim uvjetima nije moglo očuvati do danas. Pisanje u glini postojalo je u Babiloniji i susjednim kraljevstvima gdje se pisalo tzv. klinastim pismom. Iako je i tamo sadržaj pločica većim dijelom bio sličan, sumerske poznaju i literarne sadržaje: na 12 su glinenih pločica opisana junačka djela kralja Gilgameša.

Pločice su pronađene u arhivima palača u Knosu, Mikeni, Pilu, te na posuđu iz Tebe, Tirinta i Eleuzine. Britanski arheolog Arthur Evans je početkom 20. st. započeo iskopavanja u Knosu gdje je pronašao pločice s natpisima iz brončanog doba. Vidi se da su se na otoku u tom razdoblju izmijenjivali različiti sustavi pisanja, ali se nije sačuvalo dovoljno primjera da bi se mogli dešifrirati. Najopticajnije je bilo najmlađe pismo koje je Evans nazvao linearnim B pismom. Dešifrirali su ga od 1951. do 1953. Michael Ventris i John Chadwick.

U Pilu je otkrivena odaja iz mlađeg brončanog doba (13. st. pne.) s potpuno istom vrstom tablica. Iste su pločice pronađene i u Mikeni sredinom 20. st. Tablice su proizvod dobro razvijenog birokratskog sistema i mogu se usporediti s tablicama i računima mezopotamske hramske birokracije.

Arhiv iz Knosa sadržava oko 5 000 tablica s linearom B. Dio spominje oklope i štitove osmoga stoljeća u Joniji, iste onakve kakve spominje Ilijada. Spominju se vrčevi meda kao žrtveni darovi. Obično se navodi mjesec u kojem se žrtva daje, ime božanstva u dativu, vrsta dara i ime svetkovine. Na nekim pločicama se nalazi i popis opreme koja je izdana nekom vozaču ratnih kola. To je najstarije kretsko svjedočanstvo o ratnim kolima.

O-Ka tablice iz palače u Pilu govore o rasporedu obrambenih snaga. O-Ka je vojna jedinica. Spominje se ime zapovjednika, vodnika, broj ljudi (800-1000). Opisuje se situacija neposredno prije napada na grad. Tzv. veslačke tablice donose podatke o zanimanju ljudi koji su regrutirani za veslače. Spominju se tu keramičari i kovači... Sve, samo ne mornari! Neke tablice donose popise žena i djece koji se upućuju u dvije točke u unutrašnjosti. Sve ovo upućuje na to da je Pil očekivao napad s mora. Tablice su u Pilu bile koncentrirane na jednome mjestu. Pohranjivane su blizu ulaza u palaču. Slagane su u pletene košare i drvene kutije. Na kraju se napad i dogodio. Grad je razoren i nikada se više nije obnovio.

65% mikenskih zapisa su imena.

S 3500 tablica rekonstruiran je vokabular od 630 riječi.