Konsonant

Izvor: Wikipedia

Fonema ili glas je altikulisani zvuk u govoru . Od toga, dali struja nailazi na prepreku ili ne glasove smo podelili na :

              1.samoglasnici(a e i o u)
              2.suglasnike(drugih 25)
              3.sonante(pravi-j lj nj v r)-(nepravi-m n nj)

'