Kompjuterski program

Izvor: Wikipedia

Računarski program, softverski program ili jednostavno program (eng. Computer program; software program, program) je spisak naredbi napisan u nekom programskom jeziku namijenjen za određenu računarsku platformu. Računarski programi napisani u nekom programskom jeziku su razumljivi čovjeku, ali te naredbe ne razumije i računar, zbog toga se kod računarskog programa pomoću kompajlera mora prevesti u binarni kod da bi ga računar razumio i uopće izvršavao.

Primjer računarskog programa (izvorni kod)[uredi - уреди]

Adresa Oznaka Naredba Binarni kod [1]
.begin
.org 2048
a_start .equ 3000
 2048 ld [length],&r1 11000010 00000000 00101000 00101100
 2052 ld [address],%r2   11000100 00000000 00101000 00110000
 2056 addcc %r3,%r0,%r3   10000110 10001000 11000000 00000000
 2060 loop: addcc %r1,%r1,%r0   10000000 10001000 01000000 00000001
 2064 be done  00000010 10000000 00000000 00000110
 2068 addcc %r1,-4,%r1   10000010 10000000 01111111 11111100
 2072 addcc %r1,%r2,%r4   10001000 10000000 01000000 00000010
 2076 ld %r4,%r5   11001010 00000001 00000000 00000000
 2080 ba loop   00010000 10111111 11111111 11111011
 2084 addcc %r3,%r5,%r3   10000110 10000000 11000000 00000101
 2088 done: jmpl %r15+4,%r0   10000001 11000011 11100000 00000100
 2092 length: 20   00000000 00000000 00000000 00010100
 2096 address: a_start   00000000 00000000 00001011 10111000
.org a_start  
 3000 a: 25   00000000 00000000 00000000 00011001
 3004 -10   11111111 11111111 11111111 11110110
 3008 33   00000000 00000000 00000000 00100001
 3012 -5   11111111 11111111 11111111 11111011
 3016 7   00000000 00000000 00000000 00000111
.end  

Najpoznatiji primjer je poznati Hello world program, koji pokazuje osnovne naredbe nekog programskog jezika.

Također pogledajte[uredi - уреди]