Keramika

Izvor: Wikipedia

Pojam „keramika“ se može odnositi na sljedeće:

  • grnčarija upotrebom keramičkih materijala
  • keramika, materijal nastao pečenjem materijala poput gline isl.
Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.