Katolička crkva (razvrstavanje)

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Katolička crkva je naziv koji se koristi za razne kršćanske vjerske zajednice. Od njih je najpoznatija i najveća Rimokatolička crkva, pa se izraz Katolička crkva često koristi kao sinonim za nju.

Uz nju postoje i Katoličke crkve istočnog obreda, koje priznaju papin primat (v. Grkokatolička crkva).

Osim nje se katoličkom crkvom naziva i Ortodoksna katolička apostolska istočna crkva, odnosno u širem smislu Istočna pravoslavna crkva.

Mnoge druge vjerske zajednice se također nazivaju "katoličkim", iako njihov nauk nije katoličanstvo u užem smislu.