Jovan Milenko Grčić

Izvor: Wikipedia
Jovan Milenko Grčić

Jovan Milenko Grčić je srpski pesnik i doktor medicine rođen u Čereviću 9. decembra 1846, a umro 10. juna 1875. godine. Otac mu Teodor Grčki bio je trgovac, ali je mlad umro (1850), ostavivši ženu Anu rođ. Barako sa troje dece (uz Jovana, Đorđa i Katicu). Srpsku osnovnu školu završio je u Čereviću, u nemačku išao u Petrovaradinu. Pet razreda gimnazije završio je u Novom Sadu, završna tri razreda u Segedinu i Požunu/Bratislavi (1864-67), tada već pod prezimenom Grčić. U Beču je studirao medicinu kao stipendista Matice srpske (1867-74).

Zbog tuberkuloze, koja mu je od detinjstva pretila, prekinuo je studije i vratio se majci, koja ga je smestila u šumsku tišinu Beočinskog manastira gde je i umro. Sahranjen je uz manastirsku crkvu sa Zmajevim stihovima na spomeniku (...Gora ti čuva telo, a spomen Srpstvo celo!). Njegovi zaostali rukopisi izgoreli su u ratu 1914.