Jabučna kost

Izvor: Wikipedia
Jabučna kost (u sredini)

Jabučna kost (lat: os zygomaticum) je parna kost lica, koja prouzrokuje na gornjem delu lica karakteristično ispupčenje zvano jagodica ili jabučica. Pripada tipu nepravilnih kostiju i na njoj se opisuju tri strane, tri ivice i dva nastavka.

Spoljašnja strana (lat: facies lateralis) je u celosti ispupčena i lokalizovana je neposredno ispod kože. Na njoj se nalazi jednostruki ili dvostruki otvor (lat: foramen zygomaticofaciale), kroz koji prolazi grana jabučnog živca. Zadnja ili slepoočna strana (lat: facies temporalis) se zglobljava sa gornjom vilicom i učestvuje u izgradnji slepočne i podslepočne jame. Na njoj se takođe nalazi otvor (lat: foramen zygomaticotemporale), kroz koji izlazi istoimena grana jabučnog živca. Unutrašnja ili orbitalna strana (lat: facies orbitalis) je glatka i udubljena, i čini deo zida očne duplje. Na njoj se nalazi zigomatiko-orbitalni otvor (lat: foramen zygomaticoorbitale).

Prednje-gornja ivica je zaobljena i učestvuje u izgradnji ivice otvora očne duplje. Zadnje-gornja ivica ima oblik latiničnog slova S i na njoj se pričvršćuje fascija slepoočnog mišića. Zadnje-donja ivica je hrapava i na nju se pripaja maseterični mišić. Zadnje-unutrašnja ivica je nazupčena i spaja se sa klinastom kosti i gornjom vilicom.

Čeoni nastavak jabučne kosti (lat: processus frontalis) se zglobljava sa nastavkom čeone kosti, a takođe i sa klinastom kosti. Slepoočni nastavak (lat: processus temporalis) se spaja sa jabučnim nastavkom slepoočne kosti i tako obrazuje jabučni luk koji je potkožan.

Kroz jabučnu kost prolazi istoimeni kanal (lat: canalis zygomaticus), koji ima oblik slova Y i kroz njega prolazi jabučni živac. Kanal počinje zigomatiko-orbitalnim otvorom i posle kraćeg puta se deli na dve grane, koje se otvaraju na spoljašnjoj i slepoočnoj strani kosti.

Literatura[uredi - уреди]

Dr Danica Obradović, dr Ljilja Mijatov-Ukropina, dr LJubica Stojšić: "Osteologija za studente medicine", Novi Sad 2000. ISBN 86-489-0274-6