Internacionalizam (politika)

Izvor: Wikipedia

Internacionalizam je naziv za ideologije i političke doktrine koje smaraju da se međunarodni odnosi moraju temeljiti na međunarodnom sporazumijevanju mimo pojedinačnih nacionalnih interesa, odnosno na povezivanju naroda preko nacionalnih granica.

Ta se ideologija ponekad dijeli na:

  1. kozmopolitizam;
  2. politički i ideološki: u političkom žargonu nacionalističkih stranaka negativna odrednica sa značenjem antinacionalan ili antidržavni;
  3. povijesno i ideološki: u političkom žargonu komunističkih stranaka obaveza međunarodne komunističke solidarnosti nadređena politici i interesima nacionalistih komunističkih partija (proleterski internacionalizam).

Eksterni linkovi[uredi - уреди]