Heinrich Schütz

Izvor: Wikipedia
Rembrandt: Portrait of an anonymous musician, 1633 (Corcoran Gallery of Art, Washington, D.C.

Heinrich Schütz (Hajnrih Šic) (8. oktobar 1585 Köstritz - 6. novembar 1672 Drezden) njemački kompozitor I orguljaš, generalno priznat kao najvažniji njemački kompozitor prije Johan Sebastijan Baha , I često smatran za najvažnijeg kompozitora 17 vijeka zajedno sa Claudio Monteverdi – em. Napisao je prvu njemačku operu, Dafne, praizvedenu u Torgau 1627, ali muzika ove opere je izgubljena.

Kao dječak prvo je bio član hora. U Veneciji od 1609 do 1613 studira muziku sa Giovanni Gabrieli –em . Potom je bio orguljaš u Kassel-u, pre prelaza u7 Drezden 1615 da radi kao dvorski kompozitor za Saksonskog kneza. Držao jet u položaj do svoje smrti. U nekoliko navrata napuštao je Drezden. 1628 išao je ponovo u Veneciju, najvjerovatnije da se sretne sa Claudio Monteverdi –em, gdje je studirao muziku s njim I 1633 posle tridesteogodišnjeg rata prekinuo je život na dvoru I uzeo posao u Kopenhagenu. Vratio se u Drezden 1641 I ostao tu do kraja života.

Poznata djela su Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz (Sedam riječi Isusa Hrista na krstu) I Historia der frölichen und siegreichen Aufferstehung (Priča o uskrsnuću).