Haplogrupa I2

Izvor: Wikipedia

У људској генетици, Хаплогрупа I2 (S31) је хаплогрупа Y хромозома. Њена варијанта I1b1* је типична за Јужне Словене, нарочито за Хрвате, босанске муслимане и Србе. Друга варијанта, I1b1b (претходно I1b2), је у блиској вези са староседеоцима Сардиније, али је у малој или умереној учесталости нађена и на простору Баскије, Иберије уопште, Француске, Италије, Британских острва и Шведске. Насупрот учесталости на југоистоку Европе варијанте I1b1* и на југозападу варијанте I1b1b, варијанта I1b2 се може најчешће наћи код становништва северозападне Европе, нарочито у Данској, Немачкој, Холандији и Британским острвима. Садржај [сакриј]

  * 1 Подгрупе
     o 1.1 I1b1*
     o 1.2 I1b1b
     o 1.3 I1b2
  * 2 Спољашње везе

[уреди] Подгрупе

  * I1b (S31)
     o I1b*
     o I1b1 (P37.2)
        + I1b1*
        + I1b1a (M26) претходно I1b1
           # I1b1a1 (M161) претходно I1b2a
        + I1b1b (P41.2 (M359.2)) претходно I1b2
           # I1b1b*
     o I1b2 (S23, S30, S32, S33)
        + I1b2*
        + I1b2a (M223, S24) претходно I1c или I2
           # I1b2a*
           # I1b2a1 (M284) претходно I1c1 или I2a
           # I1b2a2 (M379)
           # I1b2a3 (P78)
           # I1b2a4 (P95)

[уреди] I1b1*

Хаплогрупа I1b1* (P37.2) се најавише јавља код становништва источне Европе, са највећом учесталошћу на западном Балкану, највише у Србији, Далмацији и Босни и Херцеговини (40 - 50 %).

Велика учесталост Хаплогрупе I1b1* код становништва западног Балкана се можда може објаснити хипотезом да је балкански регион током глацијалног периода служио као уточиште за становништво које је носило Хаплогрупу I1b1*. [уреди] I1b1b

Хаплогрупа I1b1b (P41.2 (M359)), која је осим на Сардинији нађена још само, са малом учесталошћу, у југозападној Европи. Више од 40% Сардинијаца припада овој групи.

Изумрло западноевропско палеолитско становништво које је носило хаплогрупу I1b1b (M26) мора да је живело негде западно од Апенина у источној Иберији, јужној Француској или западној Италији, одакле је пре око 9.000 година успешно колонизовала острво Сардинију. Упркос чињеници да хаплогрупа I1b1b-P41.2=M359, предоминантна на Сардинији, долази од предоминантно Балканске хаплогрупе I1b1*-P37.2, хаплогрупе I1b1b просто нема источно од Француске и Италије иако је у малој али значајној учесталости нађена још и код становништва Балеарских острва, Кастиље, Баскије, Пиринеја, јужне и западне Француске, и деловима Магреба, Велике Британије и Ирске. Тако да хаплогрупа I1b1b изгледа да је у блиској вези са југозападним Европљанима палеолитског порекла и њихови носиоци имају само далеку везу са становништвом хаплогрупе I1b1* са Балкана.. [уреди] I1b2 [уреди] Спољашње везе

  * Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I
  * Frequency and Variance of I1b
  * Map of I1b
  * Map of 'I1c' (now considered I1b2a)
  * 'I1c' project at FTDNA
  * I1b2 project at FTDNA
  * Danish Demes Regional DNA Project: Y-DNA Haplogroup I1b

Људске Y-хромозом ДНА (Y-DNA) хаплогрупе најчешћи заједнички мушки предак | A BR B CR C DE F D E G H IJ K I J L M NO P N O Q R

Spoljašnje veze[uredi - уреди]

"Sloveni samo u tragovima"