Ganglion

Izvor: Wikipedia
Ganglion

Ganglion (lat: ganglion) predstavlja skup tela nervnih ćelija, koja obrazuju strukture nalik na čvorove. Oni su pridodati autonomnom nervnom sistemu, pojedinim moždanim i svim kičmenim živcima. Na osnovu morfoloških i funkcionalnih karakteristika, ganglioni se dele na: senzitivne i vegetativne (autonomne).[1]

Senzitivni ganglioni kičmenih nerava (lat: ganglion sensorium nervi spinalis) su smešteni u njihovim zadnjim korenovima, odnosno u blizini mesta spajanja prednjih i zadnjih korenova kičmenih nerava. Ćelije spinalnih senzitivnih gangliona imaju samo jedan nastavak, koji se deli na centralni i periferni produžetak. Postoje dva tipa ovih ćelija i nastavaka: opšti somatski i opšti visceralni.[2]

Senzitivni ganglioni moždanih živaca (lat: ganglion sensorium nervi cranialis) su slični prethodnim sa izuzetkom gangliona trubno-ždrelnog živca koji sadrže bipolarne nervne ćelije. Pored ovog nerva, senzitivni ganglioni su pridodati i drugim kranijalnim živcima: trigeminalni ganglion za trograni živac, kolenasti ganglion za živac lica, gornji i donji ganglion za jezično-ždrelni živac i donji i gornji ganglion za živac lutalac.

Vegetativni ganglioni (lat: ganglion autonomicum) ima građu identičnu senzitivnim ganglionima, ali su im nervne ćelije multipolarne tj. sadrže veliki broj nastavaka. Vegetativne ganglije se dele na: simpatikusne i parasimpatikusne.

Reference[uredi - уреди]

  1. Marija Mihalj, Danica Obradović (2000). Opšta anatomija. Novi Sad. ISBN 86-489-0276-2. 
  2. Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. http://www.graysanatomyonline.com/.