GEP

Izvor: Wikipedia

Termin GEP ima više značenja.

  • GEP je guanin nukleotid-vezujući protein alfa 12.
  • GEP, ili programiranje ekspresije gena (eng. Gene expression programming), je evolucijski algoritam.
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.