Fundus

Izvor: Wikipedia

Fundus (lat.) može značiti:

  1. temelj (zgrade i sl.);
  2. blago, fond, zaliha, obično o kulturnom dobru (npr. fundus galerije slika, fundus riječi);
  3. u anatomiji, dno neke tjelesne šupljine.
Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.