Dvadesetosma dinastija Egipta

Izvor: Wikipedia
Dinastije faraona
starog Egipta
predinastički Egipat
protodinastički period
rani dinastički period
1. 2.
Staro kraljevstvo
3. 4. 5. 6.
prvi prelazni period
7. 8. 9. 10.
11. (samo Teba)
srednje carstvo
11. (ceo Egipat)
12. 13. 14.
drugi prelazni period
15. 16. 17.
Novo carstvo
18. 19. 20.
treći prelazni period
21. 22. 23. 24. 25.
kasni period
26. 27. 28.
29. 30 31.
grčko-rimski period
ptolomejska Rimsko carstvo


Dvadesetosma dinastija je naziv za dinastiju staroegipatskih vladara koja se, zajedno s Dvadesetšestom, Dvadesetsedmom, Dvadesetdevetom, Tridesetom i Tridesetprvom dinastijom smješta u tzv. Kasni period.

Vladari[uredi - уреди]

Dvadesetosma dinastija se sastojala od samog jednog vladara - Amirteja, dalekog potomka saiskih kraljeva Dvadesetšeste dinastije. On je poveo uspješan ustanak kojim se Egipat, koristeći metež izazvan smrću kralja Darija II, oslobodio od perzijske vlasti. Iza njega nisu ostali nikakvi spomenici.

Dvadesetosma dinastija
Ime Datumi
Amirtej 404 - 398. pne.

V. također[uredi - уреди]