Calpurnia

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je razvrstavanje za više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamjenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovdje stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promijenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Calpurnia (fonetski: Kalpurnija) se može odnositi na:

U drevnom Rimu:

U nauci:

  • Calpurnia (genus), rod grmova i drveća u poorodici Fabaceae, karakterističan za jug Afrike
  • 2542 Calpurnia, asteroid koga je 11. februara 1980. otkrio E. Bowell

Ostalo: