Avogadrov zakon

Izvor: Wikipedia

Avogadrov zakon je jedan od plinskih zakona. Nazvan je prema Amedeu Avogadru koji je 1811. iznio pretpostavku da se u jednakim volumenima svih plinova pri istim uvjetima temperature i tlaka nalazi jednak broj čestica (molekula). Dakle, broj molekula u određenom volumenu plina ne ovisi o njihovoj veličini ili masi.

Prema Avogadru najsitnija čestica plina je molekula. Izuzetak čine plemeniti plinovi koji zbog svoje stabilne elektronske konfiguracije ne tvore molekule, već se nalaze u obliku pojedinačnih atoma.

Jedan mol idealnog plina pri standardnim uvjetima temperature i tlaka zauzima volumen od 22,4 litre (dm3), što je poznato kao molarni volumen idealnog plina.

Broj molekula u jednom molu plina zove se Avogadrov broj i približna vrijednost mu je 6,022045×1023.