Abu Yusuf Ya'qub

Izvor: Wikipedia

Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari al-Kufi (731–798) bio je muslimanski pravnik koji se smatra jednim od osnivača hanefijske škole islamskog prava. Služio je kao vrhovni vjerski sudac (qadi) pod abasidskim kalifom Harun al-Rashidom. Napisao je Kitab al-Kharaj (Knjiga o oporezivanju), trakta o javnim financijama u islamskom pravu.