Šehzade Bajezid

Izvor: Wikipedia

Princ Bajazit ili Šehzade Bajezid (turski: Şehzade Bayezid; 1525 - 25. septembar 1561) je bio sin osmanskog sultana Sulejmana I i sultanije Hurem.

Borio se sa svojim bratom Selimom oko prestola. Međutim, Bajazit se posvađao sa svojim ocem,tako da je Sulejman podržao Selima da dođe na vlast. Bajazit je sa svoja četiri sina pobegao,ali je Sulejman naredio da se pogubi i on i njegovi sinovi. Tri sina su pogubljena, a četvrti je ostao sa majkom. Kako ne bi došlo do borbi oko prestola,naređeno je da se i taj najmlađi sin pogubi.