Čikaška škola

Izvor: Wikipedia
Višeznačna odrednica Ova strana je višeznačna odrednica za razlikovanje više pojmova označenih jednim nazivom.
Opis ovih pojmova treba da je kratak. Da sadrži poveznice prema samo jednoj, nezamenjivim nazivom označenoj odrednici. Ako ste ovde stigli poveznicom sa druge vikipedijine odrednice, vratite se tamo i promenite tu poveznicu na jedan od pojmova iz gornje liste.


Čikaška škola podrazumeva određena gledišta i filozofije u vezi sa nekim programom ili katedrom na Univerzitetu u Čikagu, iako su se pojedini članovi tih katedri istorijski razilazili u svojim intelektualnim orijentacijama.

O Čikaškoj školi se može govoriti u različitim oblastima, kao na primer: